<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Не на полите!

Наскоро четох нейде из блоговете постинг – чуденка за това, защо жените не ходели с поли... Аз, лично, не съм много ЗА идеята по ред причини, но не това не е темата сега. Вчера, придружавайки една дружка, търсеща нещо си, влязох в магазин и не щеш ли, харесах си пола. Толкова много я харесах, та чак реших да си я купих. Ще спестя подробностите около среднощното й пране, както и специалните усилия положени за да бъде изсушена до сутринта, та да мога да отида с нея на работа (женска щуротия!). Това е и една от причините поради която днес се чувствах жена:Р То не бе фръцкане из офиса, то не бяха хвалби на всичките ми онлайн приятелчета... голяма работа ;) Бе ... гот ми беше:) Да, времето е минало....

Преди малко, прибирайки се от сбирка със „сектата” бях нападната от куче. За познаващите ме, няма смисъл да обяснявам, че не се боя от бездомни кучета, че не ги дразня, че хладнокръвно ги подминавам и т.н. Това ми поведение е причината досега само веднъж да съм имала проблем с бездомно куче, с който, ако не се бе намесил случаен минувач, не знам как бих се справила. Но, случката отпреди по-малко от час ме остави без закупената вчера пола и безкрайно разтреперана.

Хубавото в историята е, че освен уплахата, на мен ми няма нищо. Лошото е, че едва ли ще поискам отново да сложа пола:( Така, че.... засега – Не на полите!

“Не на полите!”

 1. Blogger Valery Dachev Says:

  "... освен уплахата, на мен ми няма нищо..." ... дори полата. :)

 2. Blogger Fenia Says:

  Хахахаха, не бреее:Р Полицата си остана на мен, ама с една дупка от захапката:( Току-що се оплаках на една колежка и тя каза, че даже е възможно да ми я ремонтира;) Е, остава открит въпроса за какво да ходя с пола, кат' ей на, виж какви се работи случват...

 3. Blogger sis Says:

  Ми... сторила си се "апетитно парче" и на кученцето бе! Мъжко ли беше? :)

  Шегувам се, знам какво е да те нападне псе. Хубаво, че е имало дупка само на полата, а ти си си цяла-целеничка!

 4. Blogger Fenia Says:

  Хехехе, Сис, честно казано някак си не ми бе до това, да му гледам под опашката:Р Но, ако ще си говорим така, аз мисля, че и двата пола биха могли да ми "имат зъб". Мъжкият - щот' съм била апетитна (:Р), а женския - от пустата му женска завист:Рррр