<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

намаления за блондинки или блондинско намаление ;)

Седмица на блондинката стартира от днес и приключва на 01 Ноември в София Сити Център. Пълната програма може да бъде видяна тук (обръщам внимание на мъжката половина за частта от програмата, определена за 29 Октомври!).
Та... юруш ....блондинки!;)
Аз лично ще пропусна, не защото досега не съм и стъпвала в CCS (а и желание нещо май ми липсва), не защото не съм блондинка, а защото си зададох въпроса за странния избор на целева група и оттам...: Какви ли стоки ще се предлагат на група, станала пословична с умствените си възможности?:Р
И понеже отговора на последния ми въпрос може да е единствено "най-хубавите", сега очаквам група засегнали брюнетки да започнат дело срещу CCS за дискриминация на база цвят на косата:Р
След като така или иначе стана въпрос за блондинки, ще използвам случая да споделя последния чут от мен виц за тях, на който продължавам да се смея. Източник е Fobos:
Умна блондинка отива на интервю за работа. Виждайки я, дъхът на интервюиращия секва. С усилие успява да прошепне:
Той: Ле.... леее... 90 ....на ... 60 ..... на..а..... 90.....
Тя: 486 000! – бързо сметнала умната блондинка.....
Всичко казано по-горе за русокоските е шега и ги моля да не ми се сърдят, все пак и аз се имам за блондинка;)

“намаления за блондинки или блондинско намаление ;)”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  Радвам се, че вицът ти е харесал :-)

  Между другото се досетих за онзи, който така и не успях да разкажа вчера... Много ме притеснихте и смутихте със Златката... Ужасни сте!

  Та, исках да разкажа следното:

  Някакъв човечец си карал каручката, напълнена с кокоши яйца, по околоселския път. Настига го кола и го блъска... След малко пристига полицай и веднага се обажда на "Бърза помощ":
  - Ало, ъъъ... тука един се е претрепал.. Ъъъ... Потрошил си е яйцата...
  - Мдаааа... яйцата значи... - отговаря лекаря - Ааа... органа как е?
  - Ъъъ... органът е на телефона!

  Еххх... такива умници са органите на реда, че... :-))

  Сега успях да си разкажа смешката без да ме притеснява никой :Р

 2. Blogger Fenia Says:

  О, алелуя, сетил си се:РРрр И пак ний ужасни...тц тц тц

 3. Anonymous Anonymous Says:

  Хехехехе баси Юли отде ги намираш такива вицове :D Кърти мифффки