<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

за и около голфчетата

Всеизвестна е любовта ми към голфчетата. Подигравките и „приятелските” подмятания така и не ми повлияха, а и намаше как, де! Все пак повече от 5-6 години бях горд притежател на така осмивания Голф 2-ка.

Но, толкова за любовта на моето минало! За друго исках да пиша и съм убедена, че на някои хора ще им е хипер забавно:

Мой познат си продава колата. Понеже хич не го бива в търговията, поверява отговорната задача на свой приятел. И така, човекът, който по принцип се е специализирал в продажбите на голфчета, публикува обява в някакво списание и я показва на моя познат.

Обявата гласи:

Продава се ............ (точните марка и модел на колата, но не е Голф), нов внос (да, когато моят познат я купуваше преди около 2 години, уж бе нов внос), кожен салон (колата няма такъв и на забележката на моя познат, голфаджията отговаря – спокойно, те да се обадят, аз ще се разбера с тях), следва изреждане на екстри, половината от които колата не притежава......

Моят познат прочита обявата, вдига ужасен поглед и казва:

- Ама виж, това не е моята кола!

- Как така не е твоята, я погледни добре снимката.......

Labels:

“за и около голфчетата”

 1. Blogger zlatkata Says:

  ахахахаха
  хихихихихи
  нда:))))))))))))))
  най смешното от всичко е че си ме класирала в "хора":)))
  до ся само ми обесняват че блондинките не са хора :р
  обаче човека се сетил как се праи реклама,евала:))

 2. Blogger Valery Dachev Says:

  Ти да караш Голф 2, а пък останалите екстри не е проблем да си ги представяш... :)

 3. Anonymous Anonymous Says:

  Хаха.. Голф 2 - мечтата на българския селянин... направо митове и легенди се носят за тая пародия на автомобил ,но като се качиш от дядовия москвич на него и си вече голяма работа...автомобила се тунингова по селски с яка чалгия,халогени от 10 лева,разнообразни мигащи светлинки и сме в бъдещето направо... освен тва голфаджиите са безсмъртни и им е осигурено предимство навсякъде доживотно :))) но наи много се обиждат когато им кажеш в очите че колата няма никакви екстри и е много нестабилна,гори много бензин и вози като каручка ;)хубавото е че са на доизживяване и скоро няма да се срещат почти

 4. Anonymous Fenia Says:

  @Злате, първоначално теб те бях линкнала с "някои", а Валери с "хора", но прецених, че много ще вдигна акциите на Валери:Р Не можех да рискувам да ми натяква 100 години после;)
  @Валери, минало бешало, кака...:(
  @анонимно ми другарче, нима си мислиш, че не зная каква е световната нагласа спрямо Голфа (по-специално 2-та) и към каращите гo събратя?! Нима си мислиш, че съдържанието на този постинг по никакъв начин не визира тази нагласа? "Пародия на автомобил"?! Мисля, че и най-големите им противници не биха се съгласили с това! Да, има си своите минуси и плюсове, като всяка една марка и модел кола! Относно екстрите му - явно не ме познаваш и това е причината да ти мине през акъла, че ще се занимавам с мигащи светлинки, халогени и сие. А що се отнася до чалгата.... просто ще се усмихна;) Да, не ме познаваш!
  Доживотно предимство - не съм го изисквала на улицата, не считам, че го притежавам!
  Що се отнася до обиждането.... ми да, наистина това ми е била първата истинска кола! С нея сме били на страхотни места, със страхотни хора. Това от своя страна ми е донесло страхотни спомени. Никога за 6-7 години ползване не ми е създала нито един сериозен проблем;) За мен това означава, че е нормално да си я обичам и никакви общи знаменатели няма да променят това ми отношение;)