<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ние малоумните....

Чак ми е безинтересна и блудкава сагата около Вальо Топлото. Не мога да разбера защо въобще ги прибират разните му там “големи данъкоплатци” (320 000 лв ДОД не са шега, ей! Та това означава 1 333 333 лв доходи... и то без вноски за ЗО, ДОО, ДЗПО....) из затворите?! Какво, искат да им спестят някой и друг лев откъм режийни разходи, ли? Прекрасно знаят, че ще ги пуснат... просто – въпрос на време е. И това време не е необходимо за да се спазят някакви там бюрократични срокове или процедури, а просто за да измисли затворникът “Х” своята си версийка...

Има няколко работещи варианта - “разклатено” здраве, психически отклонения и др., но те наистина вече се поизтъркаха. Е, сега идва ред на хората с добрите приятели (бе... като се замисля, то и версията с добрите приятели е поизтъркана – е, вярно, използвана е в малко по-различна светлина – за оправдания на разни яхтени купони из чуждоземските морета, ам какво, все пак - използвана е!).
И добре де, ако добрите приятели на Вальо съществуват, ще ми се да попитам:
Къде са МОИТЕ добри приятели?"
Уж толкоз много хора ми се пишете такива, а никой от вас не ми е дал и стотинка на "управление". Нима си мислите, че няма да се отнеса към тях с грижата на добър стопанин?!

По въпроса за управлението мисля, че в публикацията малко са посгрешили термина – Валката не е управлявал въпросните средства, а ги е депозирал в банковите си сметки и то не само в своите, а и в тези на майка си, та и в някаква банкова касетка май нещо бе поскътал....
Хъммм, знае ли човек, ако той си дели лихвата с приятелите, то тогава е възможно да се погледне на операцията и като на управление, но пак туй с касетката мий малко необяснимо, ама нищо, от мал
оумие ще да е...
Та, мили ми мои приятели, вие какво? Доверие ли ми нямате?:Р

Labels: ,

“Ние малоумните....”

 1. Blogger Fobos Says:

  На всекиго е ясно, че Вальо е бушон, който преди да се захване с "Топлофиация" е знаел, че има огромен риск да изгърми. Не е станало в началото на период "далавера" и е натрупал смелост да остане. Сигурно, защото има(ше) влиятелни "приятели".

  А и като бушон той (Топлото) би трябвало да е малката рибка в големия океан на далавераджийската страна от Балканите (тоест нашата). Та... да те попитам, Тони, ти какви амбиции имаш? Ако ще си малка риба не ми се занимава, защото явно само те не оцеляват :-)

  Ако няма да правиш далавера... за какво сме ти? :Р

 2. Blogger Fenia Says:

  Ам, златно ми охлювче, къде ме видя за далавери да споменавам?! Аз говоря за приятели и управление / съхранение:Р

  Ти обаче ми обръщаш внимание на въпрос, който така или иначе ме човърка от известно време.

  "Ако няма да правиш далавера... за какво сме ти? "

  Сещам се и за писанията, на които съм попадала във връзка с приятелството - че е вид симбиоза (взаимно изгодно сътрудничество) и че трябва и двете страни да дават, и двете страни да получават (разбира се не говоря за пари тук).

  Ако само едната страна дава, а другата само получава, то единият е дарител, а другият консуматор ... Между тез две единици симбиоза / приятелство може да има само и единствено, ако 1-ят има остра нужда да дарява (един вид Майка Тереза, паднал ангел...), а 2-ят е пълен егоист и освен за поглъщане, от друго нужда няма...

  Та имайки предвид всичко това, Fobos, я да вземеш да ми кажеш, каква далавера имаш ти от мен, та ми се пишеш приятел?:)

 3. Blogger Fobos Says:

  Проблемът е, че нямам далавера от теб, ама ти се пиша приятел... Пу, ама странна работа...

  Изказах се шеговито, ама... да поясня - далавера с теб не мога да въртя, изгода няма да търся и НАЙ-вече за това си добър мой приятел {}

 4. Blogger mitakat Says:

  Валето не го познавам, приятелите му пък изобщо си неам идея кои са. В затвора, според мен може да е само по две причини: 1.за да си запази кожичката все още на гърбината ; 2.за инсцениране на дейност от страна ма МВР, нали станахме горди членове на ЕС тази година.
  Сега се сещам и за една трета причина, може просто да правят сечено на шефа му. А може и всичко това на куп, но това са само догатки, а истината май няма да я научим, не че държа да я знам, защото и да я науча нима това ще промени нещо, най-много още да се подтисна?:)
  P.S. Мами, не съм ти дал никакви средства на съхранение по простата причина, че нема такива. :)