<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

за усмихнат понеделник:

Две забавни (за мен) случки от близките дни:

1. На пейката седят две жени и мъж на видима възраст около 70г.

Мъжът казва: Знаете ли, Европейското щели да го дават по някоя от тези цифровите.... кабелните телевизии...

Едната жена скача на крака и разярено казва: Аааааа, ама как така? Аз искам по ... нашите си телевизии да го дават (явно има предвид ефирните). Ми, то така... аз как ще го гледам?!

2. Пред магазина разговарят мъж и жена. Възраст 60-65.

Жената казва: Е, добре де, но трябва да се приберем навреме за Формулата.

Мъжът: - Тя къде беше?

Жената: - Монте Карло, а знаеш, пистата там е най-хубавата, най-бързата...

Мъжът: - Ми... добре, ще опитаме да се върнем....

Жената: - Няма да се опитваме, ще се върнем!

Чак ме досрамя от тези лелки, че ни за Европейското знам, ни за Формулата....

Labels:

“за усмихнат понеделник:”

 1. Blogger Fobos Says:

  А за "Локомотив" даже последно време въобще не се сещаш! цъ цъ цъ...

  :-)

 2. Blogger ieti Says:

  Въх баби разбойници. Впрочем и мойта баба гледаше световната купа по волейбол. Незнам и по формулата може да се е зарибила.

 3. Blogger Fenia Says:

  Момчета, не знам... Аз лично се впечатлих!:)

 4. Blogger Fobos Says:

  Впечатлително е!

  Според мен са от старата генерация фенове! Спомнят си Греъм Хил, Джеки Стюърт, Ники Лауда и т.н. Все пилоти от 60-те и 70-те години на миналия век :-)

  Знае ли човек... може да е модно хората в тази възраст да се интересуват от спорт ;-)

  Даже колегата ми в първата работа е на поне 70 години и се оправя по-добре от мен с компютрите! :-)