<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Полиция ли? Какво животно е това?

Не можах да сложа това в един и същи пост със следващия, макар, че хронологично погледнато, този е последния, но някак си не исках с него да завършвам деня...
Тази утрин, младежи са разбили магазин. Ще кажете-какво толкова? Ми да....какво ли.... Абсолютни глупаци - магазина е охраняван от СОТ, който е реагирал толкова бързо, че те са избягали панически, оставяйки щанги и щуротии.... Действието се развива в 6:30. Видени са от съседи – карали са колела... В непосредствена близост има обект, денонощно охраняван от полицията, станала свидетел на случилото се. Да свидетел е тази полиция, дето се издържа от парите на нас, данъкоплатците, тази полиция, която има за остновна задача да ни пази, тази полиция, която трябва да бъде в услуга на всеки един от нас – винаги и по всяко време. Или, може би, греша?! Най-вероятно - да, защото ТАЗИ полиция не си е “мръднала” и пръста за да реагира по какъвто и да е начин на взлома (защото младежите са влезли в магазина) и опита за кражба. Някой ще каже: да, ама тези полицаи са денонощна охрана на обект и нямат право да го напускат по какъвто и да е повод! Абсолютно правилно! Именно поради това, аз очаквам от тях, в такива случаи, буквално само да си МРЪДНАТ пръста. Да го мръднат върху радиостанцията, която всеки един полицай на пост има и да съобщи на патрулните коли за извършеното. Очаквам също така, полицаите в патрулиращите коли, в 06:30 (доста ранен час), да могат да видят 3-мата велосипедисти... Все пак България не е Холандия, а и ние, българите не сме кой знае колко ранобудни...
Е, не би! Тази полиция, която цица от нашите пари, не е мръднала нито тогава, нито по-късно пръста си и не е съобщила за противоправното деяние, на което е станала непосредствен свидетел! Даже обяснението е било, че си пазят обекта... Разбирате ли? Даже не са изпитали някакво неудобство или...въобще и през ум не им е минало, че е възможна друга реакция на ситуацията. И...в никой случай не си мислете, че обекта е да речем БГ представителство на Пентагона или сградата на родното ни Народно събрание или ....Президенството, да речем.... Не, пазят си хората един храм....
Просто съм бясна... Как е възможна подобна дебилщина и неадекватност от страна на хората, овластени да ни пазят?! В конкретния случай собственика даже не е подал жалба в полицията за вандалската проява. Оправданието за това е, че няма смисъл. Никой няма да намери въпросните младежи и само за него ще остане губенето на време в писане на обяснения какво и как се е случило..... Страшно е (поне за мен)! Днес е магазин и собственика може да си извади от джоба 300лв за да си поправи счупената витрина, но утре...може да е моят апартамент (на който вече на 2 пъти му се случва такова нещо), а може да е вашият... може следващият собственик да не можа да си плати щетите, а може (дано не се и случва).... някой да убият или изнасилят пред очите на “нашата” полиция и това може да е мой/твой/наш познат/близък!!!!! Какво ще правим тогава?! Тогава, когато няма да можем да поправим станалото? Пак ли ще им простим? И така...докога? Кога най-после ще намерим начин да дадем гласност на недоволството си от тези, които храним? Кога и...как да го направим? Чакам идеи.........
P.S. За операциите "респект" всички сме чували... Полицаите са винаги с пуснати лампи, а сега трябва и униформени да ходят до работата си. Защо? За да има засилено полицейско присъствие по улиците.... И за какво ми е това? За да се дразня колко хрантутника ми "висят" на гърба ли?....
Нищо от написаното тук не се отнася за тези полицаи, които вършат своята работа по съвест! Благодаря им, ако наистина ги има!

“Полиция ли? Какво животно е това?”