<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

..из женската съблекалня....

Много забавно ми стана тази сутрин в съблекалнята на басейна. При условие, че цялата интернет общност и медии “клокочат” от изказвания по темата за "пиратите", основали в България своя "остров на съкровищата"; при условие, че сутринта първото нещо, което чух (силно казано, чух - нагласям си телевизора да ме събужда рано рано...та снощи съм го била оставила на Нова Телевизия и се събудих буквално с Милен Цветков в главата (о, ужас и безумие!)) бяха отново някакви дъвканици по темата, която успя някак си да ме проследи и едва ли не в самия басейн....и... ей я на в 08:30.... отново избухна във въздуха около мен... Е, те това вече ме изуми! Не казвам, че въпросната тема е смешна! Напротив (Страховита е - полицията и подобни ней структури имат работа в частните домове!)! .... Просто ми стана забавно да чуя, как две момиченца, които бяха на видима възраст 13 – 14 г (не намалявам....) си говорят, че са се заели да си свалят на дискове филмите и музиката от харда....как едната, вчера е успяла почти да приключи, но й останала “работа” и за тази вечер, както и обсъждания по въпроса къде да си ги държат дисковете (останах с впечатление, че не става въпрос за повече от 5-6 диска)... В същото това време в мъжката съблекалня се водеше подобен разговор (спокойно, не съм се “намърдала” там... просто си се чуваше ясно...;Р). ....та...хем ми стана смешно, хем ми стана жалко... НСБОП – организация, която посочва с името си основните си функции и врагове...да провежда акции, от които се страхува обикновения данъкоплатец;) Че какво излиза, ние сами си създаваме, храним и издържаме враговете ли? Как може една, уж антимафийотска акция да засяга на практика повече от половината от населението (било пряко, било чрез децата, внуци и т.н.) на една страна?! Че възможно ли е страна от престъпници да съществува? Мдамм, престъпници и будали – щот’, как казах същите престъпници си създават структури, обличат ги във власт и ги карат да ги гонят.... Бе...престъпниците си направили рай – играят си на стражари и апаши:
-Пуууу, неска ти гониш! – Казва единия апаш
-Ок, ма утре си ти! – Отвръща другия....
...и така в един затворен кръг....измъкване няма...И защо сега стана лошо? Ми защото в кръга на гоненията включиха и нас, зрителите, че и децата даже.... А може би е хубаво пазителите на реда да си припомнят и народната мъдрост, че не е луд тоз, дет е изял баницата, а тоз, дет му я е дал....
И ей на...пак тъжно ми стана, а уж зарад смешното в историята, са захванах да я пиша:(

“..из женската съблекалня....”

  1. Blogger nebula Says:

    Е, чак да се натъжиш... макар и да е цялата ситуация една голяма траги-комедия, или комедио-трагедия, не съм сигурна кое... Както коментирах и аз с колеги, тази "акция" на НСБОП е доста... смехотворна, имайки предвид, че над 90% от потребителите на компютри, и то обикновени хора, частни лица, та и фирми... са с нелегални софтуерчета... Ъъ... каква точно е целта на цялата "акция", може би да се затрие тъкмо прохождащата ни интернет и компютърна... индустрия? :-)
    For fuck's sake, everyone seems to have gone mad! :D

  2. Blogger Fenia Says:

    Да де...ам нали и аз туй имах предвид :) И...тъжно ми е заради действителността в страната ни. Заради това, че такава структура като НСБОП (от чието име трябва да треперят всички престъпници) е тръгнала да се разправя с обикновените хорица. Нима си няма друга работа?! И се занимава с какво - с частни интереси. Да, на големи компании (като Paramaunt Pictures Corporation, да речем...казвам го съвсем условно), но все пак частни. А работата на НСБОП е да служи на държавните интереси - на моите, на твоите... ей зарад таквиз разни мисли ми става тъжно, че все нещо ний объркано :(