<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

предпочивно, разнобъркано

По повод вчерашния ми пост:
Урааааааааа

Рибата е жива,
здрава и игрива
да спира да се мята,
че тиган я чака:Р
***********************
Ей, аман от пишман автори и техните права;) Ей на, днеска един такъв, дет’ са пличкори из Глазгоуските водици, (ре)изскокна на електронния ми хоризонт. Та...въпросния младеж (макар и вече бивш такъв:Р) са оказа, че е един от малкото човеци, четящи профили и...ей го на – натъкнал са на блога ми. То хубаво това, ми...не ще да си говори с мен, щот’ четял...и четейки...хоооп попада на снимки, направени от него:) Олеее..... и то едни претенции кат’ предяви, едни права и щуротии :) Аман! Реших, обаче, да се не поддавам на заканите му и обхваната от устрема на недоволството си даже му обявих, че ще се опитам в почивните дни да сканирам повечето (за всички едва ли ще имам нужните сили и търпение) спотовски снимки та...най-после да визуализирам “миналите боженци”.
По повод Боженци, установих, че едно 80% от случайните попадения в този блог (то не, че са много де;) ) са от хора, интересуващи се именно от Боженци. Та...за всички тях съм подготвила малко материалче за там – възможности и условия за отсядане, резервации, маршрут и т.н....та скоро смятам да го “метна” тук...стига да ми остане време да го досглобя;)
Еххх, какво да са прави ...природа...на - все да съм в услуга на хората:Р

“предпочивно, разнобъркано”