<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

за рекламата, гъсока и гостоприемството

От известно време ми се случва (не искам да си призная, че си ми е навик:( ) да закъснявам за работа и в 08:55 да съм в метрото. Та... състоянието ми е определено неадекватно – току-що съм станала, почти тичешком съм взела душ и разстоянието до метрото... естествено изтървам влакчето и се налага да чакам другото... Е, те в това състояние, когато отчаяно се нуждая от бързо разсънване (ще ми се да съм с чаша горещо кафе на терасата на офиса, а отвътре да се чува жива, бодра музика), едно от малкото неща, които ми се иска да чуя е ..... поезия.... Нека не остана погрешно разбрана, обичам поезията, но за да мога я възприема ми трябва определена, моя си, вътрешна нагласа... Също така и не обичам някой друг да ми чете поезия... аз си я възприемам самостоятелно си, по мой си начин... Именно в този ред на мисли, сутрешни четения в метрото ми действат като промиване на мозъка.... някак си направо не мога да осъзная къде се намирам!
Преди около месец – два в медиите доста помпозно бе обявено, че метромедия започвала вечер да пуска музика от различни жанрове, с цел хората да си отпочинат след работния ден и...бла бла (а, ето го и съобщението). Странно ми стана тогава, за това толкова широкомащабно уведомление. Някак си ... необяснимо ми е и до днес ... Доста средства трябва да са дадени за рекламирането му, а не виждам смисъла – нито има начин повече хора да вземат да използват метрото, нито е някаква новост (все пак и преди това си имаше музика и пак от различни жанрове, и пак не бе от хитовата към момента)... Присъщата ми мнителност ме кара да търся “далаверата”, ам... как казах не успявам. Някак си... музикалното, а сега и поетично обогатяване ми идва в повече... Та, ако някой вижда смисъла, нека каже де е, че някак си ... “човърка” ме отвътре;)
******************************************

По повод Сиската и поредното и кофти състояние, днес се присетих за една поредица, която даваха някога мноооого отдавна по телевизията - “Разкази с неочакван край” и единственото филмче, която помня почти изцяло, а също и финалната му реплика: “Никой мъж не заслужава сълзите на една хубава жена!” (обратното, разбира се, важи в пълна сила!).
Така че, хора, не убивайте слънцето във вас! Дайте шанс на себе си и на околните!
***********************

А по адрес на типа, който е попаднал на блога ми, търсейки в гугъл “голи момиченца на плажа”, искам да кажа, че тук НЕ Е ДОБРЕ ДОШЪЛ!

“за рекламата, гъсока и гостоприемството”

  1. Anonymous Anonymous Says:

    Това не е реклама на продукт, а PR. Целта е не да се продаде продукт - Метромедия така или иначе си пуска рекламите, рекламодателите така или иначе идват - а да се направи опит да се подобни имиджа на компанията и отношението на потребителите към нея. Е, да, и за тези рекламодатели, които не са чували или не са обмисляли да работят с Метромедия, подобна новина служи за подсещане. По принцип около подобни платени съобщения винаги има малко подобрение на количеството клиенти, които работят с компанията, затова за всяка умна компания е важно около нея да се шуми постоянно. Пример - Google, които често казано напоследък изкарват само боклукчави и половинчати решения, но това не пречи сума ти зилотчета да ги боготворят из интернет постоянно.

  2. Blogger Fenia Says:

    10х, Rayner;) И аз реших в началото, че е с цел привличане на рекламодатели, ама го отхвърлих, поради факта, че тез' "музикални вечери" ми стоят малко като анти – послание към рекламодателите. Аз го разчитам като: “рекламирайте при нас, че ей на, нямаме какво да рекламираме и пускаме музика”, а от друга страна, все пак става въпрос за един квартал с 200 000 жители, не всички ползващи метрото (прибавяйки и съседните квартали, да, бихме могли да приравним на 200х) и... взех да търся “другото”.... Та, кой рекламодател би дал не малко пари за реклама, за такава, все пак ограничена аудитория?! По принцип, фирмите, предлагащи продукт само в този квартал са рядкост. Мой приятел има точно такава. Предлага услугата си в доста градове в страната, а в София – само в Люлин. Ами... тарифите на Метромедия са го принудили да предпочете радио – рекламата.... Какъв PR, какво нещо?! Е, може и да греша де... това ми е абсолютно непозната територия:( А за шуменето... и в новия си постинг ще метна нещо;)