<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

скок подскок

Говорейки си с моя приятелка за изборния ден и телевизионното му отразяване, препускайки от тема на тема, стана въпрос и за Атака. Снощи ми направи впечатление как телевизия Скат отразяваше новината за балотажа, а именно - чрез непрекъснато течащ надпис, че такъв ще има между Сидеров и Първанов.
Да, отразява истината, но подредена в обратен ред, в смисъл на - защо Сидеров е поставен на първо място? Нима е с по-висок процент? Каква е логиката на подредбата? Естествено, ясно ми е защо е така, но наглостта е очевадна.....
Оттук изскочи и темата за ТВ Скат. Аз, като бургазлийка (от 10 г не живея там, но съм си такава!) се чувствам терсене от факта, че единствената бургаска ефирна телевизия с национално покритие е включила в програмната си схема, меко казано, странни предавания – то не е “Сигнално жълто”, не е предаването на Волен Сидеров, не е предаването и на Вучков....
Та, в хода на разговора ни, приятелката ми ми сподели за мекото държане на Волен Сидеров на пресконференцията снощи и за това, че ако не знае нищо за него, лесно би могла да се подлъже, каквато си била доверчива.... И за да ми илюстрира доверчивостта си, ми припомни за преживяването си с един друг странник – Боби Цанков:
Действието се развива преди около два месеца, когато тя попада на предаването на последния и решава да участва в някаква игра –праща верен отговор и ... видиш ли, печели плазмен телевизор.
Уж не е от най-наивните, ама на!
Та, пускала тя някакви смс-и (многобройни), пускала и чакала да съобщят името й, защото до този момент (уж) никой не бил отгатнал верния отговор, но не би... Усетила се накрая и пуснала смс със следното съдържание: “да ти го начукам!”.
О, чудо! Явно налучкала вярната парола, получила отговор: “kirilica ne chetem”.
Спуках се от смях, а нея от подигравки:))))
Подминавам въпроса за наивността, граничеща с глупост на съвременния млад човек, който въпрос след изборните резултати определено си ме човърка.
За пореден път обаче, се замислих върху всички смс-ни и телефонни игри, заливащи ежедневието ни от всички страни. Аз, за себе си, съм ги изолирала, но е факт, че доста хора им се “връзват”. Умножават се продуктите, върху чиято опаковка забелязвам поле за изтриване и инструкция за участие в игра. В ТВ игрите от рода на “Ало къщата”, гласуването за Big Brother , принципа е същия. Бе... много са ...
Та, питането ми е кой и как регулира / гарантира честността в тях? Кой се грижи за защитата на потребителите? При тегленията на държавната лотария, ако не се лъжа, присъства нотариус. А в смс-ните и телефонни игри? Кой е отговорен за честното, правдивото и неподвеждащо провеждане - водещият, програмният директор, БТК, мобилният оператор... кой?
Ето, моята приятелка казва, че е изпратила няколко смс-а с правилния отговор, а в ефир продължава да се върти, че никой не е отгатнал и чак когато е изпсувала, получава (естествено, че е подигравка) отговор, че кирилица не се чете. Как така няма да се чете? Що за организация би имала една такава игра, ако не допуска получаването на смс-и на кирилица и що за наглост е да се изпраща такъв смс? Някакво чувство за недосегаемост ли е завладяло написалият го?
Ами, ако насреща не бе приятелката ми, а да речем някой от Комисията по търговия и защита на потребителите? Щеше ли да е по-различно (в смисъл – като последствия)? Носят ли някаква отговорност фирмите, които по този начин лъжат клиентите / зрителите си? За мен това си е чиста проба измама – плащаш стойността на един / няколко смс-а или минути на телефона (докато те свържат, докато си поговорите и... накрая се оказва, че ти не си n-тия на брой и за да станеш n-тия е хубаво да си пробваш късмета, звънвайки пак) и нямаш гаранция за честното провеждане на играта. Това е и причината да не участвам, а и ми е обидно ot преобладаващо олигофренските въпроси.....
Наказателния кодекс със своите промени дали преследва представянето на подвеждащата информация?
От друга страна, пределно ми е ясно колко трудно се доказва подвеждаща реклама / информация /....
“Откачам” като видя билборд с огромни надписи за някакви промоционални цени ( в последно време за новите тарифни планове на мобилните ни оператори) и долу, със звездичка и микрошрифт се мандахерца надпис, указващ едва ли не основната информация.
Кога пък някой ще ме защити, мен потребителя, и ще подгони рекламодателите, ще ги задължи да изнасят информацията с равни по размер букви и цифри, на контрастен фон и т.н.
А дотогава? Дотогава ще наблюдаваме как наивните биват ограбвани с държавното обяснение / одобрение: “щом са глупави, нека ги грабят”....

“скок подскок”