<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

В жълто-черна трепет

Днес съм щастлива, но не просто щастлива, а много, мнооого щастлива (и изморена)! Една от детските ми мечти е на път да се превърне в реалност. На практика, тя вече Е реалност, но трябва да изчакам още цели две седмици. Мразя да чакам! И все пак, докато не финализира, няма да повярвам. С други думи - “Око да види, ръка да пипне”.
Когато получих няколкото смс-а с намеци за хубавата новина и.... сърчицето ми щеше да изскочи.. и... и... ох, няма да казвам повече. Успях да “устискам” 10 дена (подготовка), ще изтрая още 2 седмици ( финализиране)!;)
И ... не ме разпитвайте, пожалете ме! И без това ми е адски трудно да упазя тайната си!
Стискайте ми палци, моля, много моля! А, когато ви я споделя – зарадвайте се с мен, не ме критикувайте и не търсете смисъл в действията ми! Все пак... и аз имам нужда (макар и твърде рядко:Р) да постъпвам неразумно;)

“В жълто-черна трепет”

 1. Blogger dzver Says:

  Да не си станала футболист от Ботев Пловдив?

  Шегувам се :) Каквото и да е, честито!

 2. Anonymous Anonymous Says:

  Стисвам си палците и на краката... и се връзвам на възел!
  И да си кажеш после! Сега и аз започвам обратно броене, заедно с теб ;р До момента, в който решиш да изплюеш камъчето :)

 3. Blogger Fenia Says:

  Хахахаха, @dzverik, те това би било най-лошото, което може да се случи на който и да е футболен отбор;) 10х;)
  @гъсок ша плюя, плюя, та чак ша ти писне;)

 4. Anonymous Anonymous Says:

  Аз имам лееееки подозрения, но съм стиснал палците и няма да ги "пусна" с риск дори да посинеят :-)

 5. Blogger zlatkata Says:

  баси колко съм смотана,изобщо нищо не съм надушила...ся ще се пръсна от любопитство:))

 6. Blogger Fenia Says:

  @Fobos шшшшшт;)
  @Zlateva, баща ми казва, че едно нещо, което не се използва няма стойност.... та, в този ход на мислите, за какво ти е толкоз дълъг нос, а?:Рррр

 7. Blogger zlatkata Says:

  Ей МаЛкИя:)) Я да не закачаш Дългия ми Нос:р Ако не е той какво ще виря:))
  ИИИ Гаджееееееее казвай ко става веднагаааааааа!!!!!!!!!!!!