<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d-7546970315953494417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Виновен – за какво? Виновен – докога?

"Приятна" случка от вчерашната утрин:
На данъчния адрес на фирма се получава плик, носещ “отпечатъците” на данъчната администрация. Немедлено се отваря и ... ха, ТД на НАП кани доброволно да се изпълни задължението за плащане на дължим корпоративен данък (сиреч – данък печалба) и то не само данъкът, но и дължимата законна лихва! Съвсем мило данъчната администрация допълва и, че срокът е 7 дневен и ако не може да бъде заплатена крупната сума от почти 3 000 (три хиляди) лв., трябва да се обявят активите при публичен изпълнител Х и да се предложи удовлетворим държавата начин за заплащане на задължението....
Определено не е любимото четиво в ранната утрин и определено нещо ти “заиграва под лъжичката”.
Изчитам написаното и викам счетоводителката, забивайки й безумния въпрос: “Що е това?!”. Тя грабва писмото и хуква да проверява каква е тази сума, откъде идва, какво би следвало да означава, как така данъкът не е платен? След има – няма 5 минути “разтревожената ми душица” е успокоена – грешката е в “техния телевизор”. Сумата е надвнесения данък от предходна година, която е приспадната при изчисляване на дължимата сума от миналата година и разликата си е внесена.
Първи въпроси: Бе, какво гледат тези служителки? За какъв дявол се редим по опашки (не, че не пускаме декларациите в пощата де, ама все са били въведени до м. Ноември) и какво въвеждат служителките в системата? Как е възможно от 2005-та в системата им да не се води никъде, че фирмата има надвнесен данък? Как е възможно в същата тази система, когато са въвели декларацията за 2006 -та да не им излезе надвнесената сума от 2005 – та и да не се приспадне от новата? “
Ок, “добро е всичко, щом добър е краят...."
Така де, ама това не е краят: Счетоводителката се обажда в данъчната служба (това, че няколко часа никой не отговаря на написания в уведомлението телефон, не го споменавам, щот' не е "болка за умиране". Нима чуждото време е ценно някому?!), обяснява се с данъчния служител, той проявява добрата воля да се поразрови из архивите и да установи, че декларацията не е въведена правилно. На въпроса от наша страна: “Е, значи това е всичко и няма проблем, няма да обявяваме активи и Бог знае какви щуротии....?” данъчният служител отговаря: “А, не, Ваше задължение е да се обадите на публичния изпълнител и да го уведомите, че всичко е наред!”.
А такаааа, не стига, че сме набедени, но ще издирваме и още някой си, за да се обясняваме да не ни тормози, че колегите му са допуснали грешка....
И всичко това нямаше да е абсурдно, ако същия този изпълнител не се оказа в крайна сметка, че се намира в съседната стая на същия данъчен служител, който го е уведомил за “нашето нарушение” и с който счетоводителката разговаря за изясняване на недоразумението.
Спомням си играта на “див петел” и това адски много ми заприлича на нея:(
Втори въпроси: "Това не е ли един вид тормоз над данъкоплатците? Не е ли нормално първо да се провери и тогава да се обвинява и не е ли нормално тоз, дет' е сгрешил да се оправя с последствията?!"

Labels:

“Виновен – за какво? Виновен – докога?”

 1. Blogger zlatkata Says:

  wb
  крайно време беше

 2. Blogger Fenia Says:

  Е, аз как пък не съм разбрала, че баш на теб съм липсвала, бре, Златева?:Р

 3. Anonymous Anonymous Says:

  Хм, аз пък откакто почнах да се зачитам в ДОПК, видях че там има глоби и за данъчните служители, които закъсняват и не си вършат работата.
  Виновен ли? Ама вие не трябва да се държите така - затова ви се качват на главата, щото знаят, че вие не знаете, че и те са уязвими.
  В момента, в който скръцеш със зъби и попиташ за директора на данъчния офис, в момента, когато кажеш, че искаш да подадеш жалба - те свиват перките.
  Просто не трябва да допускаш да ти се правят на интересни и особено когато не си виновен. Ах как ги обичам такива дребни душици...