<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

стари вестници в употреба

Преди време с Валери поспорихме (и се полигавихме) малко за СО, пешеходната Витошка и т.н. Оттогава имам написан постинг – продължение за бъдещите й (на СО) намерения, но поради липса на официално потвърждение на информацията не ми е "комфортно" да го публикувам:(
Та, миейки си вчера прозорците, попаднах на статия във вестник 24 часа (за това ги използвам вестниците, ам мий много странно как е попаднал при мен, при условие, че много рядко си купувам вестник и то единствено Капитал), която прочитайки на две, на три адски ме зарадва. Реших прибързано, че съм открила търсеното, но уви:(
Както и да е, в статията все пак се съдържат и други интересни моменти. Броят е от 24 Септември 2005г, а статията се казва “Телефон за надути сметки в ресторант” (да сте чували за такъв телефон?). Започва така: “Телефон за излъгани в сметката по заведенията и такситата ще пусне Столична община...”. Времето е бъдеще, но дали и към настоящия момент е такова?!
От статията става ясно, че и.д. (към тогавашния момент) кмет Минко Герджиков е написал туристическа програма за развитието на София, като защитата на жителите и туристите са част от целите на програмата. Нийде из интернет не успях да намеря стратегията за това, как смята СО да го осъществи това, въпреки, че на 27.04.2006, такава стратегия е приета с решение на столичния общински съвет.
Та, за телефона... Служители на столичния инспекторат (наречени условно “туристическа полиция") щели да проверяват сигналите и затварят заведенията. Интересно ми е как едно такова нарушение може да бъде установено и доказано? А, относно такситата... ми те, дамите и господата от СО, явно не се возят на маршрутки или пък не ходят пеша в зоната около Шератон София хотел Балкан. При условие, че аз рядко осъществявам и двете, все пак съм обърнала внимание на такситата, с начална цена 5лв и 1,2 / 1,5 (ама си мисля, че ми се е мяркала дори цена 5,20/км) за км пробег. Те са си регистрирани на някаква фирма, осъществяваща едва ли не луксозни турове из София, страната, та даже и в чужбина (попаднах на сайта им), но въпреки това не отказват курсове до гарата (около 15-ина лева ти излиза удоволствието) или летището, да речем... Та, те може да не са ментета, ама... цените им са като на такива.
Та, просто общинарите, да слязат от служебните си автомобили и да се поразходят из София. Сами ще успеят да си открият нарушителите. И, май е време да спрат да разчитат на мен - обикновения гражданин, като един вид нещатен доносник...
А, що се отнася до телефона – ни съм чула да има такъв действащ, ни съм го виждала нейде написан, така както не съм виждала и туристическата стратегия на София...
Нищо де, резултати ще чакаме, пък, а дано ги дочакаме!;)

“стари вестници в употреба”