<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Смешничко си е на чужд гръб, дам...

Днес се позабавлявах с две лични карти, на гърба на двамата им притежатели.
Едната е притежание на младеж, с адресна регистрация ул."Тайга";) Малко олигофренско е, но не можах да се въздържа и да не прихна, виждайки въпросния адрес. Оказа се, обаче, че освен за подбив, адреса (по-скоро продължението му) е създал необходимост от смяна на личната карта. Причината била, че адреса е променен и затова човечеца, като живеещ там, трябвало да си смени картата. Аз лично не разбирам тази необходимост. Защо при всяка преномерация на жилищните сгради, да трябва да си вадиш нова лична карта? Да, разбирам, че адреса е различен и въпреки това... малко нещо като с номерата на колите ми звучи.
Другият случай, обаче, е доста по-интересен. Говорейки за лични карти и хоп, една позната каза, че и тя си я е сменила, защото си е сменила ЕГН-то. Е тук започнах да гледам странно. Чувала съм за разни хора, които с връзки си сменят ЕГН-тата (обикновено за да "избягат" от някоя търсеща ги институция), но винаги съм го приемала малко като приказка. А момата... тя не изглеждаше като да е такава "бегачка". Причината за смяната на ЕГН-то й била, че тя от повече от 30 години е била с ЕГН на мъж:) За мен факта бе забавен, поради петъчната лигня, обхванала ме изнивиделица, но по същество си е много сериозен.
Откриването на факта за "мъжката й принадлежност" е станало съвсем случайно. Счетоводителката им (ех, всички им се подиграват на тези женици, а те са такива ценни кадри!:Р), вписвайки данните от личната й карта, обръща внимание, че на пол, вместо буквичката Ж (както е при уж жените ) се мъдри буквичката М. Та, тя я попитала да не би да има някакви странни факти около нея ;) Е, оказва се, че жената е сменила не един документ за самоличност, без никой служител от паспортните служби да обърне внимание на този факт. Ако нещата приключваха дотук, то наистина щяха да са смешни, но нали се сещате, че тази жена е завършила училище, университет, има трудов стаж, банкови сметки, та и имоти си е закупила.... и всичкото това е ставало идентифицирайки се с ЕГН, което в един момент е заменено с друго...
Само на тези, на които им се е налагало да се занимават с доказване на трудов стаж, вадене на стари справки и правене на корекции по тях могат да разберат в какво приключение се е вкарала клетата женица. А на мен като поука би следвало да ми остане да се взирам във всеки издаван ми документ, но... познавайки се, едва ли ще стане ;)

“Смешничко си е на чужд гръб, дам...”

 1. Anonymous Гери Says:

  Това с ЕГН-то както е смешно...
  Така една съученичка я класираха за общежитие в мъжка стая.
  Компютъра разпределял хората и нейното ЕГН като мъжко я запрати при двама младежи.
  Трябваше да чака месец и половина преди да я преместят. Та такива житейски неволи.

 2. Blogger The_jo Says:

  па да не и е било зле, с двама младежи, месец и половина... Само ощте 4 седмици и половина са оставали за да стане като по филмите :)