<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Да се замислим овреме за коледните си подаръци!

Както на повечето останали в тези почивни месеци, в София, е известно - доста от централните булеварди са в ремонт. Придвижването от т.А до т.Б си е въпрос на сложни изчисления, а както се оказа днес - и предвиждания (от рода на “хвърляне на боб”, “разчитане по облаците”) са необходими.

Опитвам се да пресека (сред щастливите пешеходци съм) от Аптеката към Света Неделя. Упражнението го практикувам всеки ден и светофарите са ми до болка познати. Ремонтирането на бул. “Стамболийски” значително ме улеснява. Да, но нещо леко ме обезпокоява - има нещо сбъркано в трафика. След миг осъзнавам, че няма коли в посоката от Мария Луиза към Съдебната палата, а поведението на тези, движещи се в обратна посока, е още по-забавно... Те изчакват зелен светофар на Света Неделя, потеглят, стигат до църквата, изцъклят очи и започват да маневрират, опитвайки се, въпреки натрупалите се зад тях коли, да направят обратен завой.
Ако бе една кола, не бих се усъмнила – там всяка сутрин разни идиоти правят всевъзможни маневри, но то бе масово явление.
Вгледах се в посоката към Шератон / ЦУМ и останах изненадана, че няколкото коли и камиони, паркирани там, в действителност не чакат на кръстовището, а затварят пътя. Останах изумена! Поредния ремонт! Няма лошо, но едновременно с Ботев, при затворена Витошка... леко дебилно ми изглежда. И това добре, но никъде не ми се мяркаше (дори и в кабинката) поне един катаджия... ей така, да регулира движението. Зададох си въпроса след това, защо тези коли се мушат натам и... няма ли знак, който да им показва, че кръщовището е затворено, та да не въртят като луди.

Оказа се, че все пак знак има – Забранено влизането на превозни средства, но е поставен леко зад едно дърво и е сложен до островчето на трамвайната спирка! Е, какъв е смисълът от този знак, щом вече си загубил дори възможността да завиеш по Позитано (е, можеш, разбира се, да дадеш леко назад и да завиеш, но...).

Всеки, движил се по тези улички знае колко малка е Позитано. Какъв трафик си мислят, че може да поеме тя?! Още повече, че изхода й на Ботев е (съвсем естествено) без предимство и ако там стане колона, просто можеш да осъмнеш, в очакване да дойде твоят ред, да се включищ в движението.

Що за малоумие е да не се сложи знак на кръщовището ул. Алабин и бул. Витоша, който да указва затворения участък и хората просто да си знаят, че единствения им изход е да си продължат направо?!

Е, това не е всичко! Промяна има и в градския транспорт. Поради затварянето на същия този участък е променено и движението на трамваите, движещи се в посока към / от Централна гара. Те просто не преминават през този участък!

Е, от доста години съм в София, но за първи път виждам трамваи да завиват от / към Алабин (двете посоки) към / от бул. Витоша. Да, но не съм само аз изненаданата!
Същата е реакцията и на пешеходци, и на разни шофьори – тарикати! С превръщането на бул. Витоша в пешеходна зона, всички пешеходци спряха да обръщат внимание на пешеходния светофар и да пресичат булеварда, съобразявайки се само с това дали идва трамвай. Да, дали идва, но... от / към посоката Централна гара. Никой не очаква трамвай да идва откъм завоя.
Резултата – наблюдавах около 15 мин (докато колежката пуши на терасата) и за това време завиха 3 трамвая. И трите пъти пешеходци се отърваваха “на косъм” от нараняване (да не кажа нещо по-тежко!).

Със затварянето на бул. Витоша и поради липсата на места за паркиране, някои шофьори изтарикатяват и си паркират колите на самото кръстовище, до тротоара, така, че да не пречат на преминаващите (отново без да завиват) трамваи. Да де и днес имаше такъв... И понеже бе паркирал върху трамвайните линии, по които сега завиват трамваите.... ми общо взето трамвай + пътници го чакаха около 10 минути да се появи... Все пак късмет имаха, че е бил наблизо!

Е, не е необходимо да се посочва, че няма и един катаджия на това оживено, централно кръстовище, на което временно е променено движението, с което пък хората не са свикнали...

Е, не трябва ли някой да се замисли за безопасността на пешеходците, за нормалното движение на градския транспорт ... Не трябва ли там да стои една двойка катаджии, които да се погрижат за това. Да, може би няма да изкарат тези дни по някой лев добавъчно към заплтата си, а и ще трябва да стоят на улицата в този пек, но обикновения гражданин ще е по-спокоен. А ако това предпази здравето / живота, дори на един единствен човек, ми... че то тогава те съвсем заслужено ще могат да очакват дори подаръци от дядо Коледа! Нали?
Три часа по-късно - до островчето има още една табела (от онези жълтите, големите), оказваща, че до Мария Луиза е затворено. Тя, също е иззад дървото. Откъм Алабин, продължава да няма табела. Катаджии - също....

“Да се замислим овреме за коледните си подаръци!”