<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ами... не е честно!

Не е честно да създаваме живот и да не ни пука какво става с него!

Не е честно да сме толкова ангажирани, нервни, депресирани, озлобени от ежедневието си та да не можем да се погрижим за тези, които имат такава огромна нужда от нас!

Не е честно, чувайки и виждайки какво става с тях около нас, да си казваме: “Това не ме интересува, мойто си “гардже” е нахранено, облечено и не е като другите!”....

Да, ама не е така!

Твоето също ходи по улиците там, където и ТИ минаваш на червено или не спираш на пешеходна пътека... там, където и ТИ не си включиш фаровете, та децата да те виждат отдалеч...

Твоето също играе на детската площадка, където и ТИ обичаш да си паркираш колата или искаш да построиш поредното кафене...

Твоето също ходи на училище, там, където момичетата остават без коси, но не защото са били на фризьор, а защото са са си ги отскубнали (Боже, това ли е глаголът?!)! Там, където учителят е чучело, на което ТО, ТВОЕТО ДЕТЕ, се подиграва наравно с ТЕБ!
Там, където да се ходи с дънки, маратонки,без учебници и тетрадки (за домашни даже не си и помислям).... по време, когато на него му е угодно, защото има право на 15 на брой неизвинени отсъствия (образователният ни министър следи изключително строго за отсъствията на учителите, ама учениците няма кой да ги следи?!?)...
Там, където, ако случайно има някакви проблеми (я директор ви е викнал, я класната), е виновно не то, а учителя, директора, министерството, поредната реформа (не, че няма истина и в това, де)... е и ако все пак няма кой да ТИ е виновен, е виновен Господ (все пак е отредил на ТВОЕТО ДЕТЕ да е най-умното, но никак да не му върви!)!

Ха, най-оригиналното обвинение, което съм чула през последната година е, че са виновни изкушенията?!?!?! Какво си мисля аз? По мое време не е имало Cartoon network, не е имало Internet и компютрър у дома / интернет клубове, не са съществували игрите в мрежа....

А така...

Запитах детето вътре в мен, което все още не е пораснало дотолкова, че да не помни писането на домашни в последния момент, треперенето пред черната дъска (е, сега не е черна.... все пак е по-здравословно, а като е бяла, защо да трепериш?!), висенето пред лекарския кабинет с надеждата днес, за контролното по биология да си вдигнал макар и малко температура, та да те изпрати сестрата у дома...

И детето помни и ми припомни, че много неща са го прилъгвали да отвърне поглед от учебниците. Припомни ми, че криеше поредната книга под учебника си, та майка му като влезе да си мисли, че чете по съответния предмет. Припомни ми и, че игрите в мрежа може да ги е нямало, но ги е имало тези, на площадката отпред – на ластик, народна топка, 7-та на Блейк (забавно, нали?!:) ), катерене по дърветата, криене из строежите (леле, колко пъти са ми дърпани ушите заради последните две, а тогава сградите не падаха така лесно!).

Оправдания.... излишни, ненужни никому, освен на нас – за да прикрием безгрижието, което ни е обхванало – ТЕБ, който имаш такова безценно съкровище до себе си – ТВОЕТО ДЕТЕ и мен, която се надявам утре да имам свое...

На мен още ми е “широко около шията” и може би заради това виждам и всичко по-ясно. Но за теб няма време!

ТИ си този, който трябва да обърне внимание на ДЕТЕТО СИ!

ТИ си този, който трябва да му изгради ценностна система !

ТИ си този, който трябва да му обясни, че да се псува, краде, лъже, бие, убива, взема наркотици, бута пред дискотеката не е нито хубаво, нито “гъзарско”, а е нещо изключително лошо!

ТИ си този, който трябва да го научи да различава красивото от грозното, нормалното от ненормалното, стилното от пошлото, правилното от неправилното!

ТИ си този, който трябва да го научи на уважение – към възрастните, към учителите, към правдата и към закона!

ТИ си този, който трябва да се интересува от него и неговите прояви, и не да го защитава и поощрява, а да го поучава!

ТИ си този, който трябва да му обясни що е то общество и обществени норми, кое е допустимото поведение!

ТИ, ТИ и само ТИ!!!!!!

Няма друг, разбираш ли?

ТИ си!

Сам си!

ТВОЕТО дете има нужда от ТЕБ! Има нужда от ТВОИТЕ уроци, за да разпознава враговете и приятелите си, за да определя поведението си, за да оцелее.......

Как да знае, че не е хубаво да се псува като възрастните около него непрекъснато се “изпускат”, несъобразявайки се с детското присъствие?

Как да знае, че не е хубаво да се пие, като тате вечер редовно си сръбва по чашка, две.... ?

Как да знае, че не е хубаво да се пуши, като от дете всички пушат около него – в хола, кухнята, колата?

Как да знае, че не е хубаво да се бие, като никой не му е казал, а когато се е сбил с приятелчето си вие сте го защитили?! Да, то е било правото, но вие обяснихте ли му, че не е хубаво човек да разрешава споровете си с бой? Че агресията води до много лоши неща? Че приятелите трябва да се обичат и уважават, въпреки различията, които имаме понякога с тях?!

Как да знае коя е нормалната възраст да започне сексуален живот, като тази тема е табу в дома ви? А детето не е глупаво, то е любопитно, то е видяло интересни предавания по телевизията в късните часове и иска да опита.... Кой му е обяснил що е това сексуален живот, партньор (а не таз вечерното “забърсано” парче), болести, предавани по полов път, желана и нежелана бременност, начини за предпазване...

Кой?

Учителя е най-набеждавания.
Това е и причината никой да не се "натиска" да става учител. Той бил този, който трябвало да научи детето ви! Ама, чакайте малко! Как така той? Негова отговорност е да му предаде определено количество знания, но за да го направи, то у ВАШЕТО ДЕТЕ трябва да има подходяща “почва” за това! Спомняте ли си раказите и романите на онези наши класици, за които в последно време така много говорим и пишем? Помните ли какво е отношението в тях към даскала? Ние искаме да “дадем” класиците на децата си, а те дали ги искат?

Колко книги е прочело ВАШЕТО ДЕТЕ през последния месец?А кои са те?

Прочетох този постинг, а после слушах и по радиото, а и видях това и ми стана гадно. Направо ми загорча!

Не искам когато / ако имам свое дете, то да е подложено на заплахите, на които са подложени днес ТВОИТЕ ДЕЦА, да има проблемите, които имат днес ТВОИТЕ ДЕЦА! Не искам! Готова съм да помогна, но всичко е в ТВОИТЕ РЪЦЕ, защото всичко тръгва от СЕМЕЙСТВОТО! Аз съм "обществото" и ти обещавам да не стоя безучастна, но "топката" е в теб!

Факт е, че английски педофили използвали несъвършените законодателства на бивши европейски страни за да блудстват с децата ни. Сред най-предпочитаните била България.....

Какво правим ние? Как ги защитаваме?

Ето, английски неправителствени организации искат да променят тяхното си законодателство за да предпазят НАШИТЕ деца!!! А ние?
Ние какво искаме?

“Ами... не е честно!”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  :(
  винаги съм се пледирала тук и там, че децата у нас израстват по по-различен начин, че не е като тук точно в този аспект, за който става дума... и се кълнях, че когато му дойде времето, дай боже един ден, моето дете ще израстне в България... дали?!

  наскоро чух тази песничка... понеже обичам да асоциирам нещата с песни, текстът на тази е...:

  There in the dark there's a child and she's waiting
  Lost in the maze of a fait accompli
  Is it a crime to be just hesitating
  While we're pretending that we never see?

  On a tv mounted on the wall
  From this distance I can see it all
  And I've been out here watching you
  Watching you fall

  Is there a trick to the art of not feeling
  Safe in our world while another's child bleeds
  Praying that God won't demand a redealing
  Of cards we have held and pretend you don't need
  Don't need

  On a tv mounted on the wall
  From this distance
  I can see it all
  And I've been out here
  Watching you
  Watching you fall

  Better not think about it
  Anytime we'll start to doubt it
  Christ has reason
  Keep him hidden
  God forbid he sees

  It's not that we lack the vision
  Only just a quick decision
  Who will blame us, rules restrain us
  It's all in history

  So close my eyes and pretend I am sleeping
  Avoiding the chance that you'll visit my dreams

  On a tv mounted on the wall
  From this distance I can see it all
  And I've been out here watching you Watching you,
  watching you, watching you, watching you fall yeah yeah