<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

проблем със снимки в blogger?

От около две седмици искам да пусна една моя си поредица постинги. За целта ми трябва да кача някоя и друга снимка... Всичко хубаво, но нещо не се получава. Мислех си, че е някакъв временен проблем на Blogger и търпеливо си изчаквах, ам... ей го на - двете седмици си изминаха, а аз не мога и не мога да качвам снимки...
Та, въпросът ми е:
Имате ли и вие този проблем (Сис, теб те виждам, че го нямаш... мрънн) и... ако случайно знаете какво ми се случва (да се чета-> какво не правя както трябва), моля, кажете ми!:(

“проблем със снимки в blogger?”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  Аз проблеми също нямам, но съм мигрирал към Blogger Beta. Гледам и Сиската също - има labels по постовете.

  Може проблема да е само при старите блогове. Пусни им едино оплакване на тез маскари да си го оправят :) Или пробвай да преминеш към Blogger Beta.

 2. Anonymous Anonymous Says:

  аз си мисля, че е именно това, че не си все още на blogger beta, макар че специално за снимките няма никакви разлики между старата и новата система за постване на такива.
  какъв по-точно е проблемът?
  ако ти се играе половин час, примерну, да се дайвъртнеш, пробвай новия blogger, не е зле :)

 3. Anonymous Anonymous Says:

  Ето това все още стои като неоправяно в страницата с known issues за Blogger Beta:

  Uploading one or more photos with a total size over 3MB will not work due to a limitation on our servers. Instead, users will see "The page cannot be displayed" or "The connection was reset" error messages. A workaround is to upload one photo at a time or shrink photos larger than 3MB. — latest update on Thursday, October 19, 2006

  Имай го на ум все пак :)

 4. Anonymous Anonymous Says:

  Tonkata, svali si PICASA na Google. Snimkite izlizat kato thumbnails. Izbirash max. do 4 snimki, click-ash na butona "Blog This!". Izliza ekran i click-ash "Publish".....tuj to...

 5. Blogger Kpacu Says:

  Tonkata, svaliash si "Picasa" na Google. Snimkite izlizat na thumbnails. Izbirash do 4 snimki max. Click-ash buton "Blog This!". Izliza ekran, kudeto mozesh da dobavish opisanie i t.n.; click-ash buton "Publish". Tova e! Vsicki moi snimki sa kacheni po tozi nachin. Ajri

 6. Anonymous Fenia Says:

  Детето-идиотче си остава идиотче и на дърти години (Красето, туй за теб са отнася):P Погледни по-старите ми постинги и ще видиш, че в тях има снимки, голяма част от които са твои;) Е, как мислиш, дали някой друг не ми ги е качвал, а?:Рррр