<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

"евродепутат"

Днешния ден започна безспорно много весело. Причината за тази веселба бяха два мейла в пощенската ми кутия, подиграващи се на един SPAM, който не мога да се въздържа и ще публикувам с известни съкращения. Автор на въпросния SPAM е един широко дискутиран човечец – Добри Божилов, човек обявил себе си като журналист и интернет предприемач (?!).
Понеже държа на неколцината си читатели, а най-малкото, което искам е да правя реклама на въпросния човек, то няма да публикувам цялото съдържание (ако някой все пак желае пълния текст, то нека даде знак и мейл), но и не мога да се въздържа и да не пусна отделни моменти ;) Как е възможно по подобен начин да се прави агитация и то за нещо толкова сериозно? Недоумявам, наистина! А може би... може би просто много сериозно приемам нещата около себе си!
(оригиналните моменти са в кавички, наклонени и посивени):
“Ако вярваш на човека, който ти праща това писмо, и ако желаеш страната да започне да се управлява от свестни политици, препрати го на възможно най-много хора, които познаваш, и биха ти повярвали. Кандидатът, представен тук, заслужава твоето внимание. И това ти го казва не умел политически агитатор, а човек на когото вярваш. И чието мнение със сигурност струва повече и от най-брилянтното политическо послание, формулирано от гениален изборен професионалист.”
Ако искаш да се радваш на вечно щастие – изпрати го на всички от мейл – листата си, не звучи ли така?:) Интересното е, че кандидата не е представен от някой друг, а от самия себе си! Та, според самия него, той заслужава внимание и е човек, на чието мнение САМ определя, че АЗ държа?!
Ха, много интересно, как така е решил, че неговото мнение за самия него, означава нещо за мен?

“Това писмо не съдържа никакви проклятия, лоши поличби и опасности от разваляне на кармата. Ако не го препратиш, никаква беда няма да те сполети и никакво зло няма да сториш.”
Хахахахаха, хехехехехе, хихихихихккк... стига бре, този човек сериозен ли е? Хахахаха, оставаше и да съдържа, ама като се замисля...знам ли?:Р
“Изборът ти принадлежи изцяло, както и трябва да бъде в една истинска демокрация… “
Е, поне право на избор ми се дава, благодаря! Тъкмо някак си.... задължена се почувствах;)
“Понякога има за кого да гласуваш:

Добри Божилов – кандидат за евродепутат…


Аз - Добри Божилов - журналист и Интернет предприемач, Ви предлагам кандидатурата си за депутат в Европейския парламент.”


Да, докато съм жива ще има за кого да гласувам, ако в списъка с възможностите е и моето име:Р Ама към настоящия момент, май пак съм в задънена улица:( Но инак... звучи някак секси, а? Аз ви предлагам себе си и съм най-добрата, ей!:Р
.... адреса на сайта разбира се, няма да го давам;)
Основните му идеи са интересни, но ще се спра само на някои:
“4.Най-големият проблем на България е ниската раждаемост, и нищо друго…”
Да, проблем е, но дали е най-големият или е следствие от ред други проблеми, като ниски доходи, например, липса на сигурност, слаба социална политика...?
“6.Въпросите за абортите и гей-браковете не са второстепенни. Те са еднозначно отхвърляеми от всеки автентичен дясно мислещ човек…”
А такааааа..... Май единствената свобода, която ми дава този кандидат е да гласувам за него!
Факт е, че абортът за мен си е вид убийство, а гей-браковете - доста противоестествени за вкуса ми, но коя съм аз (той или който и да е), че да ги отхвърлям? Всеки сам прави избора си и нима ролята на политика в съвременното общество не е именно да уважава волята на отделния човек?
Какво значи “отхвърляеми”? Какво смята да направи този “политик” ако бъде избран – да работи срещу правото на избор на отделни групи хора?!
Целта на настоящия изборен подход е преодоляване на порочния политически модел на скъпи кампании.”
Одобрявам пестеливостта, особено що се отнася до политиците, но макар и безспорно евтин, едва ли това е правилният подход, поне според мен! Никога не бих приела сериозно, нито пък гласувала за човек, изпращащ ми подобни щуротии!
“Политиката сама по себе си не създава пари и за да може да си плати, тя трябва да присвои от някъде.”
Хайдееее, още не сме влезли в политиката, а вече за присвояване мислим! А стига, а?!
Дали, когато не остане нищо за присвояване, политиката / политиците ще изчезне / изчезнат?
“Избраният политик чрез подхода, който прилагам, ще е много по-свободен и независим в решенията си. Той наистина ще зависи само от избирателите си, а не едновременно от тях и от спонсорите.”
Да де, но избирателите нито на яхти ще го канят, нито апартаменти на безценица ще му дават, нито на партита ще го канят..... Какво да направим избирателите, като сме бедни?:(
Дано съм успяла да извикам усмивка и у вас;)

Labels:

“"евродепутат"”