<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

начало - скромно, край - разюздан... човек да си не разпущи фантазията ...

Поради "творческа изчерпаност", имам нужда от помощ. Моля, написаното по-долу да се счита за зов за такава! Тя (помощта) може да бъде оказана само и единствено с оставяне на коментар!
Та, задачата е следната:
За краткия срок от два дена (може и да го поразтегна малко, но не ми се ще), трябва да напиша две курсови работи на горе – долу еднаква тема, а именно:
“Как бих могла да популяризирам Етнографския музей в гр. София / археологическия комплекс Перперикон / Татул”?
Заглавието е приблизително. Трябва да напиша плюсовете и минусите на дестинациите (Перперикон, Татул) / обекта (Етнографски музей гр. София) и възможностите да привлека повече туристи там.
Всякакъв коментар би ми бил от полза и колкото е по-подробен, толкова повече би ме улеснил. Давам примери:
Коментар: “Не обичам да ходя по музеи” – даден само така, много малко ми помага....
К: “Не бих отишъл до Етнографския музей, защото съм го разглеждал преди 2 години” - би означавал, че не сте запознати с факта, че експозициите се променят, че често има тематични такива, като “Магическата маска", "Български народни носии" и "Павури" (към Октомври 2006г.).
К: “Не съм знаел, че има такъв музей. Не знам къде се намира” – слаба / неподходяща реклама.
К: ”Не се сещам за музея, защото в никое от печатните / онлайн издания на всекидневниците / ТВ / радио, от които се информирам, не го споменават по никакъв повод" - предложение къде да се рекламира и как (знаете, държавата пари за култура няма и за реклама на богатството си - също!).
Всеки един коментар ми е ценен и необходим. Целта не е да накарам някой да коментира в блога ми, което си е наистина изключителна рядкост, а да получа малко външна помощ.
Задавам насоките, които ме интересуват:
1. Какво знаете за музея / Перперикон / Татул? Откъде сте се информирали за тези места? Достатъчна ли ви е информацията, която имате? Как очаквате да получавате подобна информация? Ходили ли сте там?
* Ако отговорът ви е “да”:
 • Кое ви е накарало да отидете?
 • Какво ви е харесало и какво не ви е харесало?
 • Ако имате възможност – какво бихте променили?
 • Бихте ли завели там ваши познати чужденци и защо?

*Ако отговорът ви е “не”:

 • Кое би ви привлякло там?
 • Какво би ви улеснило за да отидете?
 • Какво очаквате да намерите?
 • Ако някой (приятел, туристическа агенция) ви предложи, бихте ли отишли? Защо? Какво трябва да ви осигури?
 • Ако нямате желание да отидете, каква е причината за това?

Това са на пръв поглед насоките, чиито отговори биха ми помогнали да си напиша курсовите работи;)

2. Мисля си и за това, какви събития биха могли да се предизвикат, за да популяризират обекта / дестинациите?

 • Ако всеки месец, по инициатива на Етнографския музей се затварят жълтите павета (моля, шофьорите да не ме оплюват! НЕ става въпрос за реално изпълнение, а развихряне на фантазията, с цел – освобождаване от изпит:Р) от 18 – 21 ч. в последния петък от месеца и се организират събития от рода на.....: “Месец на северняшкото хоро” или на “Тракийското хоро”, или на “Родопската песен”, в които да участват професионални танцьори / ансамбли, но не само за да покажат какво умеят, а да е възможно и зяпачите да се захванат на хорото и нещо като... обучение да се получи...

Та, нещо такова, би ли сбрало народ? Само баби и дядовци ли ще отидат и ако да, дали ще доведат и внучетата? Би ли било интересно за вас?

 • Край археологическия комплекс Перперикон, ако се организират, примерно - тракийски празници или празник на тракийския бог Дионис, бог на виното, лозарството и веселието, чието светилище е именно Перперикон; празници – изложения на винопроизводителите в България (нещо като Винария на открито / в шатри)?

Та, нещо подобно би ли ви накарало да се вдигнете от града, в който живеете и да отидете на палатка / хотел за 2-3 дни? Напомням, че комплекса е в близост до Кърджали и яз. Кърджали. Къде би било по-добре да отседнете? Какво още би трябвало да има, освен дегустация? – народна музика, похапване....

 • Знам, че вакханалиите, чиито основи са поставени от дионисовите последователи, биха предизвикали най-голям интерес, но малко се притеснявам да го предложа:Р ... макар, че като се замисля, ако се рекламира добре (в / извън България), бихме могли от цял свят “мераклии” да докараме за “любовни чествания”:Р
  Та... в таквиз насоки разни мисля и всяка помощ би ми била в плюс! Благодаря!

Labels: ,

“начало - скромно, край - разюздан... човек да си не разпущи фантазията ...”