<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

носталгично

О, минало незабравимо ...
Да де, ама не е минало. Хипер изненадана останах снощи, съзирайки този надпис на касата в кварталния магазин. Каква е обаче причината за него - все още гадая....
Предположения?

Labels:

“носталгично”

 1. Blogger Fobos Says:

  А ти купони имаше ли?

  Мисля, че световните учени, след доклада си за изчерпването на захарното цвекло, предупредиха за настъпваща криза... За жалост никой не обърна внимание! Браво, браво на твоя квартален магазин! Най-сетне да има мислещи по таз планета!

  :-)

  P.S. Или просто насърчават хората да се отучат да варят компоти... Просто, защото магазина продава такива :р

 2. Blogger zlatkata Says:

  ей малкия:)))
  Това изобщо не е шега и не е смешно!
  1.Предполага че народа е истирясал заради очакваните европейски цени!!
  2.Ако планетата ни ще остава без захар аз мисля да се гърмя! Аз без сладичко ни мога:р

 3. Blogger Fobos Says:

  Това за захарната криза си го измислих, за да придам драматизъм на коментара! :-)

  Но трябва да проверя дали наистина няма да има нещо подобно... Чак ме загриза съвестта. Че кой не може без сладичко?! ;-))

  А за истерията около ЕС и ценовия шок си мисля, че сами си го създаваме без да има основателна причина. Да, цените растат и ще растат, но няма да е толкова рязко, колкото си мислим. Е, явно ще бъде малко по-бързичко от заплатите :р

 4. Blogger The_jo Says:

  Абе те си я знаят каква е ящна наша Фени затуй са се презастраховали, че да има :P

 5. Anonymous slideworld Says:

  Винаги се казва , че нещата се повтарят през определен период от време. Може би сега е един от тези периоди и скоро пак ще маршируваме на 24 май (нали така беше). Само , че вече под патронажа на Бате Бойко и ДПС и разни такива мили картинки ми идват наум.

 6. Blogger Fenia Says:

  @ Jo-йка, безкрайно тактичен и любезен, както винаги...
  @ slideworld, аз 24-ти Май си го обичам;) Виж, за бате БОйко и ДПС не бих казала същото:(