<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Мечтата на идиота

При последното пребиваване у дома, племенника ми направи изказването, че леля му (аз) се е превърнала във "видна столична клошарка". И ако за дома си мога да направя някои компромиси, то за офиса няма начин:(

Та, мечтая си за кошче за боклук с 3 деления – за хартия, PVC и органични отпадъци. Представям си го правоъгълно и като големина – до два пъти по-голямо от стандартното офисно кошче.
Защо ми е необходимо?
Ми... малко ми е неудобно в момента. За да осигуря въпросното разделяне в офиса (за ужас на системния си администратор) съм закачила някак си на компютърната розетка една малка торбичка, в която събирам разни малки хартийки, за другата розетка – пак торбичка, но за PVC-то. Самото кошче използвам за органични отпадъци, които така или иначе съм свела до 0 и все пак не ми се иска да се отказвам от лукса на притежанието му (на кошче именно за органични боклуци).
Та, с всички тези торбички, които ми се подмотват около краката, около колелцата на стола или пък висят по разни розетки ми е някак .... некомфортно. Ще ми се всичко да е прибрано на едно място и все пак да ми осигурява възможността за разделното събиране на отпадъци.
Е, дали някой е произвел нещо, което да ми върши работа и ако не... дали пък няма скоро да му хрумне подобна идея?

Labels: ,

“Мечтата на идиота”

 1. Anonymous Таня Says:

  Нямам идея за подобно съоръжение в офиса, но правя следното за хартията, защото за пластмасите нямаме разделно изхвърляне - за съжаление.
  Всичко хартиено - дори и малките листчета минавам през шредера. Нали ни е конфиденциална информацията, ако не ги нарежа - няма да ги изхвърлят като хартия /не знам като какво ги хвърлят иначе/. Малките хартиени боклуци ги слагам ревномерно разпределени между големите листа и така ги шредирам.
  Браво на теб :-)

 2. Blogger Fenia Says:

  О, Таня, аз съм писала само за малките хартийки, защото те са ми належащия проблем.

  По принцип, хартията я деля на 3 части:

  1. Тази, която отива в резачката - тя не ми е проблем, защото самата резачка си има контейнер, побиращ седмичната доза накълцано от мен. Не ми представлява никаква трудност, веднъж седмично да натъпча в една торбичка събраното и да го изхвърля в контейнера за хартия.

  2. Листи, които не съдържат поверителна информация и чиято задна част мога да използвам за драскане (правя го докато говоря по телефона, записвам си разни нещица за напомнянка и т.н.)- те отиват в едно специално отделено за тях чекмедже

  3. Малките хартийки с несекретна информация, както и изписаните вече втора употреба са ми проблемните. За тях ми е необходимо "съоръжението":Р

  В допълнение трябва да отбележа, че когато някакъв лист съдържа поверителна информация, която не заема целия лист, аз изрязвам неизписаната част и я накълцвам на малки листчета с приблизително равна големина. Съхранявам ги в една кутийка и използвам вместо продаваните в книжарницата "бели кубчета".

  Това го правя по три причини:

  1) жал ми е за неизползваната хартия (малко плюшкинско, а?:) )

  2) има ли смисъл да тормозя резачката с рязане на бели листи?

  3) защо трябва да се харчат пари (какво като са служебни)за "бели листчета / кубчета" (и какво като са стотинки?), когато има алтернативен вариант?

  В началото всички в офиса ми се подиграваха. Сега обаче, често идват да ми поискат от алтернативните "бели листчета/кубчета", а всички съм приучила да използват "листи втора употреба" за писане, драскане и т.н.:Р

  С други думи, заглавието не е случайно;)

 3. Anonymous Таня Says:

  Аз по принцип също много рядко ползвам бели кубчета и пиша на гърба на разни листа, ама наистина браво на теб :-)
  А що се отнася до разделното хвърляне в къщи - виждам, че е заразително и това ме радва :-)