<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

***

Понеделник (16.04.2007) – краен срок за подаване на Годишна Данъчна Декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ. Предполагам всички родители, които имат деца ненавършили пълнолетие знаят, че имат право на данъчно облекчение за тях.

Та, помагам аз на няколко приятелки да си попълнят декларациите и ред 12 на таблицата за определяне на данъчното задължение ми “боцка очите” всеки път, щом го съзра:
“ Данъчно облекчение за деца ....... бр. деца”
Колегите ми се учудиха на какво се възмущавам.
Да де, ам на мен не ми е нормално да се говори за децата като за стока – с бройки. Да, разбирам, статистическа единица .... и все пак!
Питам се, само аз ли го намирам за странно - неприятно?

Labels:

“***”

 1. Anonymous Гери Says:

  Съвсем не, не си само ти. Но това едва ли ти носи успокоение.

 2. Blogger Fenia Says:

  @ Гери, истина е, че не ми носи успокоение, но твоят отговори ми носи. За мен той означава, че неспокойните сме поне двама.

  Да, това няма да ни направи по-щастливи, дори напротив, но за мен си е един вид "сверяване на часовника". В последно време наистина се замислям дали съм нормална щом никой около мен не реагира по адекватен (според мен) начин.

  От друга страна, ако накарам поне още един човек да се замисли върху възприятието си за нещата около него, то този човек би могъл да повлияе и на околните и така, "предавайки нататък" да се стигне до промяната, носеща и успокоение;)

  Само да е посмял някой да ме обвини в липса на оптимизъм!;)

 3. Blogger Fobos Says:

  Никой няма да те обвинява в нищо... но след като се видяхме днес и след като прочетох това за данъчните декларации... се питам дали не си подала 2 такива :р

  Определено е неприятно, но не и странно. Все пак говорим за брoй души и е нормално да се определят с тази мярка... Ами представи си, ако имаше облекчения/санкции за килограмите на децата. Тогава може би щеше да има и графа - кг. :-)

 4. Blogger ieti Says:

  И аз чак днес се наканих да подам въпросното 'животно'. Казвам му така защото това не е декларация - това си е цяла книга баси. Добре че го пуснах по пощата - като видях колко хора чакат пред данъчното се уплаших ...

  300 и кусур левчета делено на 12 месеца ... колко ли ще ми помогнат за детето? ... ама айде след като ги дават няма да се минаваме я.

 5. Blogger Fenia Says:

  @ Fobos... да де, много добре ги разбирам, но също така и чета това, което пиша, а то е: "данъчно облекчение за един / два/три брой/я деца". Е, нима звучи по-различно от 2 килограма картофи?!

  @ ieti, в случай, че си изпаднал в заблуждение - няма да ти бъдат върнати 360 лв, а данъка върху тях!

 6. Blogger ieti Says:

  Ааааа аз съм заблуден програмист и изобщо не съм наясно данъка ли е или самата сума. Все едно както и да го погледне човек си е подигравка :(

  Тони то ние сме си картофена държава - децата ни ги смятат за картофи, в рейсове и маршрутки ни возят като чували с картофи, босовете на мафията се прехранват с търговия с картофи...

  В книгите на Тери Пратчет доста често се споменава едно нещо - хората не виждат(обръщат внимание) на неща, които са несвойнсвени за обикновеното ежедневие. Правиш се на разсеян и подминаваш. Най-лесно е и спестява главоболия. Детето ти е станало гаменче, не се учи, бяга от часовете в училище - абе що да се безпокоя и без това съм уморен я да си пия вечер биричката и да не се тормозя. То родителите не им пука ти искаш на тъпата администрация да и пука какво пише по бланките...