<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

***

Четох днес това писание на Григор Гачев и за пореден път се изкефих на прозорливостта си.

На няколко пъти съвсем сериозно се замислях за ADSL услугата на БТК и възможността да премина към нея. Едногодишния или двугодишния срок на абонамента не ме плашеха, защото знам, че без Net не мога, така, че все ще трябва да съм вързана за някой. Истината е, че дори в момента плащам на “кварталното ланче” малко повече, отколкото бих плащала за същия трафик на БТК. Естествено, не бях изкушена от цената, а от добрите отзиви на ползващите ADSL.
Е, с кого ли не съм разговаряла (за Драо и Fobos със сигурност си спомням), но все един въпрос оставаше да се върти из глвата ми – дали БТК може да следи “къде ходя” и какво разпращам из нет-а...
Ако някой непознаващ ме прочете това, ще се зачуди какви ли ги върша, а истината е, че няма нещо от което да се срамувам / страхувам и все пак, личната свобода е нещо, за което “воювам” от дете и не ми е безразлично дали някой няма да наруши границите й (независимо дали това ще бъде усетено по някакъв начин от мен или не).
Е, винаги си отговарях, че това “следене” може да бъде извършвано от абсолютно всеки доставчик, но на големия такъв, какъвто е БТК, много по-лесно може да му се въздейства и “нарежда” от страна на държавните институции. Е, те това винаги ме възпираше да се реша да премина към ADSL услугата на БТК.
Означава ли това, че и от мнителността може да има полза?:Р

Labels:

“***”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  няма никакъв проблем с АДСЛ на БТК - просто модема си работи с линукс и има прокси на порт 5190 с цел да може да се осъществява peer-to-peer връзка между 2 клиента (да не забравяме че модема е и рутер и прави NAT) - примерно когато искаш да прехвърлиш фаил на някого .. нямам нищо общо с БТК но като техен клиент мога да заявя че АДСЛ е почти без аналог като сигурност,надеждност и съотношение цена/качество - просто забравяш откъде идва интернета - тои става даденост ;) .. ако не вярваш на думите на непознат може да се върнеш на въпросния блог и да прочетеш коментарите и поясненията дадени по надолу по темата

 2. Blogger Fenia Says:

  Благодаря за коментара и поясненията, които съдържа! Признавам си и че малко на китайски да ми звучи (тук /me се изчервява);)

  И... вярвам, защо да не вярвам (макар и Шекспир да съветва: "Любов към всички, вяра във малцина!")?

  Също така вярвам, че голямата компания по-лесно се поддава на манипулации от страна на държавните институции, отколкото многото малки фирмички, които да, поединично са още по-уязвими, но заедно са сила (снопа малки клечки).

  Да, знам всички (мисля) предимства на ADSL - а и все пак - мразя ограниченията, макар и те пряко да не ме касаят! Е, за това сигурно си и плащам, но всичко си има цена, само не и свободата ;)

 3. Blogger Fenia Says:

  P.S. Особено моята:Р

 4. Anonymous Anonymous Says:

  малките фирмички взимат интернета си от големи такива , а наи голямата е БТК ,така че ако те си поставят за цел да следят трафика малката фирма не ти помага с нищо тя е просто един търговец които купува на едро и продава на дребно .. но стига съм писал,ще ме заподозрат в реклама наи малкото ,пък и писанията ми които се опитвам да не са на китаиски все на него излизат явно

 5. Blogger Fenia Says:

  Е, не, защо? Коментирай, моля! Това, че на мен ми звучи на китайски, не означава, че е писано на китайски.

  Проблема си е в мен - понякога действам емоционално, а не разумно. Да, знам и кой е доставчика на малките фирмички... ам... все искам още някой да е "жив".

  Това ми прилича на спора, който наскоро водих с Fobos, за това, че при влизането ни в ЕС, ще бъдем "удавени" в европейска стока и това ще доведе до фалит местните производители. Да, знам, че доста от тях наистина си заслужава да бъдат изхвърлени от пазара, но ако го оставим (него, пазара) на чужденците - ей така, подарим им го, то:
  1. Лишаваме малкото свестни български производители от препитание

  2. Само с наистина много пари ще може някой нов български производител да влезе отново на този пазар.

  3. Превръщаме се в народ от консуматори / обслужващ персонал

  Именно поради това, аз му обяснявах на Fobos, че ще плащам по-скъпо за (често) по-некачествената българска стока, отколкото за по-евтината и качествена чужда, но това ще бъде моята протекция към българския производител (щом липсва държавната такава...).

  Естествено, това си е абсолютно лишено от логика и Fobos само дет' не ме наби, мъчейки се да ме убеди в неправилността му и все пак, аз не си промених мнението - абсолютна глупост, която някога ще ми изиграе наистина лоша шега...

  ... и ... пак се отплеснах...