<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Сингапур - най-общи впечатления 1

За климата:
Бях предупредена, че е много горещо, че е много влажно, че трудно се диша, че няма нужда да се взема нещо различно от потници и джапанки... Нищо от това не се оказа такова. С Вени решихме, че ние нещо не сме наред. Всички (и Красето и местни, с които сме се заговаряли) говорят колко много е горещо и как трудно се издържа, а на нас си ни е съвсем добре. Температурата на домашния термометър не мърда от 25 – 26 градуса. Непрекъснато подухва ветрец, но не както у нас – горещ (все едно ей сега ще ти опърли кожата), а прохладен – прави температурата съвсем поносима. До днес (ако се не лъжа 12-ти ден), не сме пускали климатик. Местните малко (някои даже много) преиграват: Навсякъде са набримчили климатиците (все едно си е стандарт - температурата, която поддържат да е нейде под 10-ия градус) и на всичкото отгоре си веят с вестници и тем подобни, все едно им е адски горещо.
Най-шокиращия случай бе преди 2-3 дена. За първи път си хващане маршрутката в обратнаа посока - към кондото, а вътре – арктически студ! Без никакво преувеличение – стъклата така се бяха изпотили от температурната разлика (ама обратна разлика – вътре студ, а отвън – жега), та чак вода се стичаше от тях. Влизайки се сгърчихме от студа – кожицата ми настръхна (а на краката чак ме заболя), гърбът ми се схвана от свиването, пръстите ми посиняха. На всичкото отгоре, духалките над главите ни бълваха вледеняващ студ. На никой друг обаче не му правеше впечатление и затова не помолих да спрат кошмара. Все пак не се стърпях, скочих и затворих всички врътки за въздух около мен (включително и над съседните седалки) и взех да се завивам с торбичката, която носих. Щурава работа!
Подобно е и положението с метрото, но много по-поносимо.
За транспорта:
Изключително добре уреден. От „нашето” кондо има маршрутка с първа спирка - най-близката станция на метрото и 2-ра – голям шопинг център. На самото кондо си има и разписание, което се спазва стриктно. Бе, представете си, да имате маршрутка, която да тръгва от гърба на вашия блок (кондото е на 30 етажа), да обикаля още 2-3 такива блока и да ви стоварва до метрото. Дали няма да ви е удобно, а? А, дали няма да се замислите и да си оставите колата пред блока?
Цената на въпросното маршрутче е 1.50 (а може и 1.20 да е) SG$ - съвсем малко по-малко е (да се разбира – равно) в BGN. Маршрутките са три на брой и се въртят през целия ден до 20 ч, с малка почивка по обед. Метрото (SMRT) има три линии и опасва целия град. Бързо и удобно е пътуването. Навсякъде из метрото има карти, а и непрекъснато съобщават на коя спирка си и на коя можеш да се прикачиш към другите линии. Няма вариант да се объркаш!
В метрото, както и на метростанциите е забранено да се консумира храна и напитки. Непрекъснато го съобщават. Непрекъснато въртят и съобщение да се внимава за съмнителни лица и предмети. Автобуснит им транспорт е също изключително добър, макар, че ние почти не го използваме.
Изумяват ме няколко неща:
 1. Изключителната точност на всички видове транспорт. Това е снимка на разписание на автобус. Моля, да се обърне внимание на минутите на пристигане на автобуса (и 22, и 11...). Нашият автобус по разписание бе за и 32. Дойде в и 32 мин и 23 сек!!!! Е, как го правят тези хора и защо ние да не можем? Не е до възможности, значи си е до желание:(

Labels:

“Сингапур - най-общи впечатления 1”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  Моренце няма ли наоколо?

 2. Anonymous Anonymous Says:

  Здравей,
  успях да ти намеря блога и четох... Много е интересно и ще чакам още :-)

  Изабела