<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

frog <-> loop

Странно, но преносимостта на номерата стартира в абсолютна медийна тишина. Предполагам, че аз не търся където трябва, но и не можах да открия дори анонс по темата. Още по-странно ми е, че и на сайтовете на мобилните оператори не намерих информация за това.

И въпреки всичко днес услугата стартира...
Да, днес никой няма да успее да си смени оператора, но би могъл да “задвижи машината”.
Първата стъпка би следвало да е – подаване на молба (?!) за издаване на лицензия / разрешение до настоящия ти мобилен оператор за прехвърляне към друг.
Следващата – да си платиш всички дължими суми към него.
И най-накрая – да подадеш получената лицензия към новия оператор.
Интересно ми е:
1. Колко ще струва услугата, т.е. колко пари ще вземе старият оператор за да “пусне” клиента си.
2. Колко време ще го мотае, т.е. колко пъти клиентът ще ходи за да попълва молби и плаща "ей-сега" появилите се суми.
3. Операторите ще включат ли някакво съобщение, при набиране на даден номер, че се опитваш да се свържеш с мрежата на оператор “Х” (до този момент по номера можеше човек да се ориентира на кой оператор звъни и да си прецени дали му е изгодно, но сега....?!). Редно е да го направят!
Има и друг интересен (за мен) факт: Не се бях замисляла, че преносимостта касае и предплатените услуги на мобилните оператори. Оказва се обаче, че ако сте на предплатената услуга на даден оператор, можете да се прехвърлите на предплатената услуга на друг оператор.
Та, от тук и още няколко въпроса, интересни за мен:
1. При условие, че си на предплатена услуга, е ли е необходимо да вземаш лицензия / разрешение от оператора си? Все пак ти авансово си си предплатил дължимото към тях?
2. Ако има неизползвана част от предплатените ти пари (не си си изговорил ваучера), тя ще ти се трансферира ли при новия оператор и ако да – на каква стойност?
Моля, ако някой има някакви впечатления от техническото оказване на услуга– нека ги сподели!
И за финал:
1.Мълчанието на операторите, означава ли, че ги е страх от преносимостта? Е ли е възможно и тримата да ги е страх? За никой ли тя не е добре дошла?
2. Интересно ми е да видя и първата жаба, превърнала се в LOOP и... обратно;)

Labels:

“frog <-> loop”

 1. Blogger Fobos Says:

  Да, услугата стартира днес и още сутринта чух коментари и напътствия как да стане смяната на оператора (при желание). По каналния ред: молба, изчакване на 10-на дни, задължително платени сметки, такса от 5 лв. и едномесечно гласово съобщение, че клиентът е на друг мобилен оператор.

  Такава беше поне информацията, която чух от БНР.

  И аз мисля, че 3-те оператора сес трахуват и не казват нищо по въпроса, за да не им избягат клиентите...

 2. Anonymous Таня Says:

  Fenia, явно не следиш внимателно новините за Мтел ;) Те пуснаха още на 10 април PR съобщения онлайн, че са готови и т.н.
  А пък на следващия ден GLOBUL и vivatel публикуваха информация в сайтовете си, но си е цяло майсторство да намериш линковете. При vivatel е в края на сайта, точно преди линка за RSS и даже има картинки за по-лесно разгадаване, а при GLOBUL е при Услуги -> Обслужване на клиенти.

 3. Blogger ieti Says:

  Аз ще кажа малко от по-техническо ниво как стоят нещата, защото съм ги наблюдавал как стоят при други оператори докато работех във Формула.

  Та работата е следната операторите в една страна се договарят и създват обща организация, в която стоят всички номерца. Когато аз реша да мина от Глобул в МТел например, аз трябва да отида до МТел и да им кажа че искам да се преместя. Плащам си всички дължими сметки прекратявам си всичко и те пращат заявка към общата система, с която номера ми се отбелязва като изряден и свободен. За определен период той е заключен за да не го пипа никой и аз имам време да отида до Глобул, те да проверят в същата тази система и ако всичко и изрядно(нямам задължения и тн.) вземато номера като техен.

  Цялото това прехвърляне трае няколко дни, защото са замесени системите на двата оператора. Вече ако някой иска да ти се обади централната система и централите на двата оператора знаят при кой е номера и въпреки че кода е на чужд оператор всичко е наред.

  За това да се разбере при кой оператор си в момента обикновения човек няма как да разбере ако собственика на телефона не му каже :D

 4. Blogger ieti Says:

  упс размених операторите в примера :D

 5. Blogger Fenia Says:

  @ Таня, факт е, че не следя новините, но направих нарочен опит да потърся съобщения и разцъках (уж)тук - там из нет-а, както и из трите сайта, но уви;) Имам си една теория, че новините, които трябва да науча сами идват при мен и... явно тези не са били от тях:(

  @ ieti, 10х! Горе - долу и аз така ги виждам нещата, но за предплатените услуги продължава да ми е мъгла. Какво разрешение трябва да имаш от оператора си, след като всичко си си платил. Защо е необходимо да чакаш и т.н.?!

 6. Blogger ieti Says:

  Чакането е защото софтуерите на мобилните оператори са неимоверно натоварени и трябва да обслужват много заявки без това да се усети от потребителите. Та за смятане на сметки, за слагане и махане на услуги и тн. се ползват асинхронни процеси - сиреч програми които се включват например през нощта, когато всичко е по-спокойно, за да няма неудобство за абонатите.

  Прехвърлянето (port-in, port-out май так а се водеше) обикновено е асинхронен(batch) процес. Понеже и при двата оператора най-вероятно е така има един период може би 2-3 дни за да стане цялата работа. Разрешението е връщането на номера в общата база и указването там че човека няма задължения към предишния си оператор.