<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Home art Мухоморка

Наскоро бях отправила един зов за помощ, на който се притече един единствен човек. Бих искала да му благодаря от все сърце!!!
Благодаря му, не само защото ми разреши конкретния подаръчен проблем, а и защото ми показа един безкрайно интересен магазин, изпълен с безброй интересни и подходящи за подарък нещица.
Единственото, което не ми хареса в това магазинче, бе миризмата на ароматни пръчици, от която ми се повдига.
Отидох там доста раздразнена:
  • магазина се намира в съвсем противоположна на моята посока;
  • една колежка ме откара с кола, което от Съдебната палата до Плиска ни отне около час;
  • денят бе четвъртък (точно така, този, в който прехвърчаше сняг) и студа бе непоносим за мен (не съм от хората, които слушат прогнози и се обличат според тях, нека ми!)
  • нещо ми бе премаляло....
  • бях и малко скептично настроена.
Е, когато влязох, установих, че съм попаднала на правилното място. Идеята ми за нещо памучно или порцеланово бе разбита на пух и прах при вида на една съвсем изчистена чиния (квадратна и почти плоска) за салата, гарнитура, ордьовър... с други думи за всичко, което би желала една домакиня да подреди/сложи в средата на масата. Допълнението към нея бе нещо подобно на сервитьорска щипка (по принцип вилица и лъжица за сервиране ), но тези по-скоро приличаха на малки черпачета – подходящи за гарнитури, салати, но могат да се използват и като лъжица за сос.
Окото ми “лепна” на изброеното по-горе още с влизането ми в магазина и поради тази причина разни лампиони и нощни лампи от дърво, бамбук, с/без съчетания на тъкан, хартия и т.н. не ме поблазниха.
Чинията и “щипката” бяха (е, още са си, де) в черен цвят, като в центъра на чинията имаше 3-4 по-бели ивици. Аз съвсем наивно си мислех, че са изработени от някакъв по-дебел порцелан, но на финала се оказа, че материалът бил рог от тибетски як (надявам се животното да е умряло от старост, а не заради тази чиния!), а ивиците – от вграден бамбук. Оглеждайки се, набелязах доста нещица, от които видиш ли, имам НЕОТЛОЖНА нужда:Р
Та, взех си аз чинийката и “щипците”, взех си едни халки (убийте ме, но не знам дали са седефени или костени) за платнени салфетки и се замислих: Ще ли да имам пари за да си взема и едни свещници ( за посветените - мноооого по-хубави са от онзи, който все зяпах на Хр. Белчев и не смеех да вляза и попитам колко струва?!). Младежите (момче и момиче - големи свежари) ме сметнаха подходящо и ето ме мен, помъкнала гордо И два свещника за общо 13 чаени свещички (е, де ц а, нямам търпение пак да ми направите спагети, а аз да ви покажа къщата си цялата обляна в светлината от тези свещници).
Тръгвайки си ме бе яд, че не си купих още един свещник, но поради обясними пространствени (все пак в гарсониера съм!) причини, възпрях се!
И с халките случаят бе много весел:
Харесах ги и пожелах да взема 8 (4 за мен и 4 за семейството с годишнината). Да де, но се оказа, че в магазина имат само 6. Това не ме възпря! Мигом ги преразпределих: 2 - за щастливото семейство ( все пак детето им, кръщелницата ми, е малко и халка не му трябва :Р), а за мен - 4.
Да де, но докато ги бършеше младежката, изтърва едната халка и... хооооп, останаха 5;)
Е, резултат е ясен: 5 от 5 за мен!:Р
Та, на всички търсещи не много стандартни подаръци (или стандартни, но с нестандартно изпълнение) искам да препоръчам магазин Мухоморка Home art, за екзотични мебели и аксесоари.
Лесно се намира – зад Плиска има магазин “345”, от дясната му страна през уличката се намира и въпросния “подаръчен” магазин. Няма начин да го подминете!
От диплянката виждам, че имат магазин за аксесоари на бул. “Раковски” 178 и магазин за мебели – кв. “Гео Милев”, ул. “Коста Лулчев” 15А (срещу хотел Европа – Best Western).
Още веднъж искам да благодаря на непознатото другарче за помощта!

“Home art Мухоморка”

  1. Anonymous Кепе Says:

    Добре дошла в отбора на изкушените от Мухоморка домашни потреби а.к.а. Мухоморка Home art! Радвам се, че съм допринесла за просветлението ти:-)