<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25515225\x26blogName\x3dFenia+in+full+leaf....\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fenia-in-full-leaf.blogspot.com/\x26vt\x3d4859600396850592937', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Общината ни “отпусна” част от Алабин

Tuesday, April 15, 2008 by Fenia

За хората като мен движещи се от години в карето около Съдебната палата и особено за шофиращите такива, бе малко неясна причината за това, ул. Алабин да е забранена за свободно движение в посока от пл. Македония към бул. Витоша. И ако към времето, когато бул. Витоша не бе пешеходна зона, това донякъде можеше да се приеме с трудността да се прави ляв завой от Алабин към Св.Неделя, то от около две години този довод не може да се използва.

От известно време у мен се прокрадна съмнението, че са я отворили (твърде много коли спокойно си се движат по нея и... някак си потокът е твърде постоянен за да са всички в нарушение) и даже карах Златева, ако мине оттам да обърне внимание на знаците.
Е, оказа се, че пак нещата (необяснимо защо!) са на половина: Улицата не е отворена от пл. Македония. Отворена за ляв завой е само частта от ул. Цар Асен към бул. Витоша и оттам единствената опция е пак ляв завой към Св. Неделя.
Предполагам, че след още 2-3-4 години на някой ще му хрумне, че може да отвори за движение и отсечката от пл. Македония до ул. Цар Асен и по този начин не само да улесни изнервените шофьори, но и да облекчи малко кръстовището бул. Ботев и бул. Стамболийски, например.

Labels: ,

frog <-> loop

Friday, April 11, 2008 by Fenia

Странно, но преносимостта на номерата стартира в абсолютна медийна тишина. Предполагам, че аз не търся където трябва, но и не можах да открия дори анонс по темата. Още по-странно ми е, че и на сайтовете на мобилните оператори не намерих информация за това.

И въпреки всичко днес услугата стартира...
Да, днес никой няма да успее да си смени оператора, но би могъл да “задвижи машината”.
Първата стъпка би следвало да е – подаване на молба (?!) за издаване на лицензия / разрешение до настоящия ти мобилен оператор за прехвърляне към друг.
Следващата – да си платиш всички дължими суми към него.
И най-накрая – да подадеш получената лицензия към новия оператор.
Интересно ми е:
1. Колко ще струва услугата, т.е. колко пари ще вземе старият оператор за да “пусне” клиента си.
2. Колко време ще го мотае, т.е. колко пъти клиентът ще ходи за да попълва молби и плаща "ей-сега" появилите се суми.
3. Операторите ще включат ли някакво съобщение, при набиране на даден номер, че се опитваш да се свържеш с мрежата на оператор “Х” (до този момент по номера можеше човек да се ориентира на кой оператор звъни и да си прецени дали му е изгодно, но сега....?!). Редно е да го направят!
Има и друг интересен (за мен) факт: Не се бях замисляла, че преносимостта касае и предплатените услуги на мобилните оператори. Оказва се обаче, че ако сте на предплатената услуга на даден оператор, можете да се прехвърлите на предплатената услуга на друг оператор.
Та, от тук и още няколко въпроса, интересни за мен:
1. При условие, че си на предплатена услуга, е ли е необходимо да вземаш лицензия / разрешение от оператора си? Все пак ти авансово си си предплатил дължимото към тях?
2. Ако има неизползвана част от предплатените ти пари (не си си изговорил ваучера), тя ще ти се трансферира ли при новия оператор и ако да – на каква стойност?
Моля, ако някой има някакви впечатления от техническото оказване на услуга– нека ги сподели!
И за финал:
1.Мълчанието на операторите, означава ли, че ги е страх от преносимостта? Е ли е възможно и тримата да ги е страх? За никой ли тя не е добре дошла?
2. Интересно ми е да видя и първата жаба, превърнала се в LOOP и... обратно;)

Labels:

денят "Х" за преносимостта

Thursday, April 10, 2008 by Fenia

В навечерието сме на деня "Х" и кой с нетърпение, кой с любопитство, очаква стартирането на услугата “преносимост на номерата”. Бяха спрягани много пречки, бяха спрягани много дати и все пак, утре е 11 Април и всичко би следвало да е преодоляно. Технически предполагам няма да има проблеми, но административните такива ще бъдат големи, убедена съм;)

И така, кой ще е първи?:)Labels: ,

из стари теми разни

by Fenia

Едно момиченце снощи ме развесели с разкази за това как обичало да си комуникира с таксиметровите шофьори, да ги предразполага към коментари и споделянки, и ред подобни;) Искрено се надявам скоро да прочета собствените й разкази по темата!

Това обаче ме провокира да съхраня “неделната си таксиметрова случка” тук. И така:
Неделна ранна утрин (е, добре де, не е много ранна – 10 ч е, но за неделя си е рано!), а аз съвсем естествено си закъснявам за урока по френски. Съвсем естествено и таксито ми пристига с подобаващо закъснение. Въпреки гореизброените изнервящи обстоятелства, аз запазвам хладнокръвие и не забравям, излизайки от къщи, да си взема торбичките с PVC и хартиени отпадъци, които чинно си събирам разделно и поради липсата на кофи за разделно събиране на отпадъците в квартала ми (както се оказа - 3 са за цяла София ощетените квартали и ... единият е моят!), се чудя кога, къде и как да изхвърлям.
Та, всяка неделя, задължително опаковам в няколко черни торбички събраното от мен и си го влача до центъра, та видиш ли, да го изхвърля в контейнерите до учителката ми;)
И така, един от големите ми кошмари се сбъдна тази неделя, а именно – таксиметровият шофьор прозря какво точно си нося в торбето:
- А, ама вие и боклучето си ли носите?!
В първия миг онемях, притесних се.... Е, съвзех се бързо – в края на краищата нито нищо нередно не правя.
Вирнах аз гордо брадичка и казах:
- Да, това са PVC и хартиените ми отпадъци. Събирам ги разделно и поради липсата на възможност да се освободя от тях близо до дома си, го правя по-далеч. Това обаче не бива да Ви притеснява – всички опаковки са предварително измити, така, че тези боклуци нито миришат, нито цапат!
– Ама вие сериозно ли?
– Разбира се - още "по-напундено" казах аз. Какво точно Ви учудва?
Лелеее, като се започнаха едни ми ти приказки за гражданската съвест, за добрите същества (?!), за малкото истински хора и т.н., и т.н.
Почувствах се нелепо;)
END: Още по-терсене ми стана, когато се установи, че така съм увлякла таксиметровия шофьор в приказка, та видиш ли, той е забравил да си включи апарата?!
И... съвсем се шокирах, когато той не пожела да ми вземе парите (!!!!), та трябваше да вкарвам целия си “чар” в убеждаването му;)

Labels:

ABC

потърси - намери

последни писания

последни коментари

архив

меденки - любимки

благинки

admin

Powered by Blogger

eXTReMe Tracker